Khen thưởng tin, bài hay tuần 1, tháng 7

(Baonghean) - Tuần qua, có 12 bài, tin, ảnh, clip được đề cử tin, bài hay, ảnh đẹp. Có 8 trang báo được đề cử trang báo hay, đẹp. Có 1 bài, ảnh được đánh giá là chưa hay. Có 1 trang báo được đánh giá chưa đẹp, chưa hay. Người đề cử nhiều nhất là 11 tin, bài, trang báo; người ít là 1 tin, bài...
 
Trong đó: Loạt bài “Nâng cao hiệu quả ứng dụng các dự án KHCN vào thực tiễn sản xuất” trên nhật báo của Nhóm phóng viên có số phiếu đề cử cao nhất; Bài “Mùa hạ cay đắng của Nguyễn Huy Hoàng” của Nguyên Lê; Bài “Thiên đường và địa ngục” của Hải Triều trên báo Nghệ An Cuối tuần có số phiếu đề cử cao thứ hai. Bài “Cuốc giật vào lòng” trên báo Nghệ An Cuối tuần của Bụt Sơn; Bài “Chống thất thu ngân sách Nhà nước: Phải mạnh cả thanh tra, kiểm tra” trên nhật báo của Sông Hồng có số phiếu đề cử cao thứ ba.
 
Trang báo đẹp: Nghệ An Cuối tuần ngày 5/7/2015 có số phiếu đề cử cao nhất; Trang 1, nhật báo ngày 2/7 có số phiếu đề cử cao thứ hai; Trang 1, nhật báo ngày 30/6 có số phiếu đề cử cao thứ ba.
 
Theo đó, Ban Biên tập sẽ khen thưởng những tin, bài, số báo có phiếu bình chọn cao thứ nhất đến thứ ba và phê bình, nhắc nhở những tin, bài chưa hay, trang báo chưa đẹp.
 
T.P (Tổng hợp)