Khen thưởng tin bài hay tuần 2 tháng 4

(Baonghean) - Tuần qua, qua bình chọn của các PV, CTV, Ban Biên tập Báo Nghệ An khen thưởng 3 bài có số phiếu cao nhất.
 
Đó là: loạt bài “Thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp QL 1A” trên Nhật báo ngày 7 - 11/4/2014 của Nhóm phóng viên có số phiếu đề cử cao nhất; bài “Coi trời bằng vung” của CTV Duy Hương trên nhật báo ngày 10/4/2014 có số phiếu đề cử cao thứ hai và bài “Cửa Lò: Hãy gợi cảm” trên Cuối tuần ngày 13/4/2014 của CTV Hải Triều có số phiếu đề cử cao thứ ba.
 
Cũng trong tuần qua, có 3 trang báo được bình chọn trang báo đẹp: Trang 1 nhật báo ngày 10/4; trang 1 cuối tuần ngày 13/4 và trang 1 nhật báo ngày 7/4.
 
Ngoài ra, BBT cũng khen thưởng nhóm phóng viên thực hiện loạt bài Giải phóng mặt bằng QL 1A và phòng Thư ký có nhiều nỗ lực trong công tác biên tập, mi trang chuyên đề GPMB QL1A.
 
T.H