Khen thưởng tin bài hay tuần 3, 4 tháng 7

(Baonghean) - Tuần 3, 4 tháng 7, BBT nhận được nhiều phiếu bình chọn của PV, CTV và quyết định khen thưởng những tin bài có phiếu bình chọn cao.
 
Đó là: bài “Những góc nhìn về nợ thuế” trên Nhật báo ngày 14/7 của Châu Lan; Loạt bài “Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 A” trên Nhật báo ngày 22, 23/7 của Đức Chuyên, Khánh Ly có số phiếu đề cử cao Nhất. bài “Ngăn chặn cháy rừng ở Nam Đàn” trên Nhật báo ngày 15/7 của Văn Đoàn; bài “Chỉ đạo điều hành thiếu cương quyết, dứt khoát” trên Nhật báo ngày 20/7 của Nhóm phóng viên có số phiếu đề cử cao thứ Hai. bài “Dịch vụ đi về đâu” trên Cuối tuần ngày 20/7; bài “Một canh bạc” trên Cuối tuần 27/7 của Hải Triều; bài “Một kiểu làm ăn mờ ám” Trên Nhật báo ngày 19/7 của Duy Hương; bài “Tàu ngầm trên... cạn” trên Cuối tuần ngày 27/7 của Nguyễn Khắc An có số phiếu đề cử cao thứ Ba.
 
Đoạn đường đang thi công bị ô nhiễm môi trường, mất ATGT. (Ảnh chụp tại QL1A đoạn qua huyện Nghi Lộc)
Ngoài ra, BBT khen thưởng các trang báo đẹp: Trang 1 cuối tuần ngày 13/7; Trang 1 Nhật báo ngày 22/7, Trang 1 Nhật báo ngày 15/7; Trang 1 Nhật báo ngày 21/7 và trang 4-5 Nhật báo ngày 23/7.
 
P.V