Khen thưởng tin, bài hay tuần 3 tháng 2/2014

(Baonghean) - Qua bình chọn của phóng viên, cộng tác viên, tuần qua đã có 3 bài báo, 1 trang báo được BBT khen thưởng.
 
Đó là các bài:  “Quy hoạch cán bộ nữ: Cần giải pháp đột phá” trên Nhật báo ngày 19/2 của Mai Hoa có số phiếu đề cử cao nhất (45 phiếu);  “Thành phố Vinh xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm” trên nhật báo ngày 21/2 của CTV Trần Hồng Cơ có số phiếu đề cử cao thứ hai (26 phiếu); bài “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” trên  báo Nghệ An cuối tuần ngày 23/2 của CTV Hải Triều có số phiếu đề cử cao thứ ba (20 phiếu).
 
BBT cũng khen thưởng trang báo đẹp có số phiếu bình chọn cao nhất: Trang 1 Nhật báo ngày 21 tháng 2 năm 2014 (27 phiếu). 
 
Ngoài ra, các bài viết có nhiều phiếu bình chọn chất lượng kém, trang báo chưa đẹp, cũng bị phạt và BBT nhắc nhở để phóng viên rút kinh nghiệm. 
 
P.V