Khen thưởng tin, bài tuần 1 tháng 2

(Baonghean) - Tuần đầu tháng 2 là những số báo được thực hiện sau kỳ nghỉ tết dài, song nhờ có sự chỉ đạo của BBT, chuẩn bị chu đáo của các phòng chuyên môn, nên chất lượng, hình thức của báo Nghệ An vẫn được bảo đảm, tin, bài có tính thời sự cao; tin, bài trong tuần vẫn nhận được sự tham gia bình chọn của gần 60 phiếu. Qua bình xét, tuần đầu sau tết đã có 2 bài chất lượng, 1 trang báo đẹp được BBT khen thưởng. Đó là các bài: “Giải bài toán ly nông bất ly hương” của Khánh Ly, Mỹ Hà, đăng ngày 7/2; bài “Lại chuyện ăn tết xa nhà” của Hải Triều, đăng số NA Cuối tuần ngày 9/2; Trang báo đẹp: Trang 1 nhật báo ngày 7 tháng 2.
 
Bên cạnh đó, những trang báo chưa đẹp, bài báo chưa chất lượng, BBT kịp thời nhắc nhở để PV, CTV khắc phục, sửa chữa.
 
P.V