Khen thưởng tin bài tuần 1, tháng 2

(Baonghean) - Tuần qua, có 10 bài, tin, ảnh, clip được đề cử tin, bài hay, ảnh đẹp. Có 8 trang báo được đề cử trang báo hay, đẹp. Có 2 bài, ảnh được đánh giá là chưa hay. Có 1 trang báo được đánh giá chưa đẹp, chưa hay. Người đề cử nhiều nhất là 7 tin, bài, trang báo; người ít 1 tin, bài...
Đối tượng Tùng và Phước cùng tang vật trong chuyên án 124G
 
Trong đó, bài “Chuyên án 124G: “Bắt trùm sản xuất mỹ phẩm giả” trên nhật báo ngày 4/2 của Đức Chuyên - Đào Tuấn; Bài “2015 - Một năm đổi sắc” trên số Tết Âm lịch của Thục Anh có số phiếu đề cử cao nhất. Bài “Mãi đồng hành cùng Xuân vui dân tộc” trên nhật báo ngày 3/2 của Thục Anh - Thành Duy;  Bài  “Chắp cánh cho ví, giặm bay xa” trên nhật báo ngày 1/2  của Thành Chung có số phiếu đề cử cao thứ hai. Bài “Giặc nội xâm mới” trên báo Nghệ An Cuối tuần ngày 8/2 của Bụt Sơn; Clip “Đêm hội vinh danh Dân ca ví, giặm xứ Nghệ” trên báo Nghệ An điện tử của Nhóm phóng viên có số phiếu đề cử cao thứ ba.
 
Trang báo đẹp: Trang 1 nhật báo ngày 1/2 có số phiếu đề cử cao nhất; Trang 1 nhật báo ngày 2/2 có số phiếu đề cử cao thứ hai; Trang 1 nhật báo ngày 6/2 có số phiếu đề cử cao thứ ba.
 
Có 2 bài, ảnh và 1 trang báo bị đề cử chưa hay, chưa đẹp. 
 
Theo đó, Ban Biên tập sẽ khen thưởng các tin, bài hay, trang báo đẹp có số phiếu bình chọn cao (từ thứ nhất đến thứ ba) và phê bình tin, bài chưa chất lượng.
 
T.P (Tổng hợp)