Khí thế mới sau đại hội cấp cơ sở

(Baonghean) - Đến thời điểm này, đại hội đảng bộ cấp cở sở xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành. Ngay sau đại hội thành công, các địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Phân công nhiệm vụ 
 
Xã Hùng Tiến là 1 trong 4 đơn vị được Huyện ủy Nam Đàn chọn đại hội điểm cấp cơ sở vào đầu tháng 4/2015. Ngay sau đó, cấp ủy khóa mới khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên BCH; gắn với đó đề xuất nhân sự bổ sung các chức danh chủ chốt HĐND, UBND. Đảng ủy xã cũng xây dựng, ban hành quy chế làm việc toàn khóa của ban chấp hành; ủy ban kiểm tra Đảng ủy, trong đó đề cao nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, gắn với phân công từng đồng chí Ban thường vụ, BCH đảng ủy phụ trách ngành, lĩnh vực, đoàn thể... 
Cán bộ xã Hùng Tiến (Nam Đàn) bám đồng chỉ đạo sản xuất.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tăng cường chỉ đạo cơ sở, đưa các chủ trương, nghị quyết của đảng ủy xã và cấp trên đi vào cuộc sống, Đảng ủy quy định, ít nhất mỗi tuần, các đồng chí BCH phải dành 1 ngày xuống trực tiếp chỉ đạo chi bộ, xóm, đơn vị mình phụ trách; mỗi quý dự họp chi bộ ít nhất 1 lần theo sự phân công của Ban thường vụ để vừa lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho chi bộ, đồng thời phát hiện những vấn đề nảy sinh để xử lý kịp thời... Theo báo cáo của Huyện ủy Nam Đàn, tính đến ngày 10/6, toàn huyện có 35/63 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành xong đại hội và triển khai các công việc sau đại hội theo yêu cầu và đúng tiến độ.
 
Tại Nậm Càn, xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 -2020 thành công và có quyết định chuẩn y kết quả đại hội vào cuối tháng 5 vừa qua. Hiện nay, Đảng ủy xã xây dựng quy chế làm việc cụ thể. Đồng chí Và Lìa Nênh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Việc xây dựng quy chế làm việc đã quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tập thể BCH Đảng bộ, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy, bí thư, các phó bí thư và các đồng chí đảng ủy viên. Đồng thời, thể hiện nổi bật quan hệ công tác của đảng ủy, Ban thường vụ đảng ủy với toàn bộ hệ thống chính trị, cũng như chế độ làm việc cụ thể. Từ đó, chúng tôi đang tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động, ban hành các nghị quyết, đề án nhằm nhanh chóng thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ xã đặt ra thiết thực và hiệu quả nhất”. Đến thời điểm hiện tại, tất cả 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Kỳ Sơn đã hoàn thành đại hội và có kết quả chuẩn y của Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Trọng Kỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Theo kế hoạch, trong tháng 6, các cấp ủy trực thuộc phải tiến hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội”.
 
Sau đại hội đảng, việc ổn định bộ máy, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong BCH khóa mới đóng vai trò cốt lõi, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng ở cơ sở. Trên tinh thần đó, các đồng chí trong BCH đảng bộ, chi bộ cần tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin, tạo động lực, khí thế mới đưa nghị quyết vào cuộc sống. Song song với việc ổn định tổ chức, nhân sự của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, các đảng ủy cần chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử theo các quy định.
 
Bám sát mục tiêu nhiệm kỳ
 
Tại xã Thanh Tiên (Thanh Chương) việc chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới được phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể. Trong đó, nòng cốt là chương trình hành động của chính quyền, các ban, ngành cấp xã và các chi bộ để triển khai. Quá trình đó, đảng ủy đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Loan, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Mặc dù sau đại hội, các cấp ủy cơ sở phải bận rộn với nhiều công việc, vừa thu hoạch vụ xuân, vừa chỉ đạo sản xuất hè thu trong điều kiện nắng nóng gay gắt, hạn hán, nhưng với quan điểm cần phải tạo không khí sôi nổi đưa nghị quyết vào cuộc sống, đảng ủy đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Cụ thể, tạo mọi điều kiện để Dự án Nhà máy may xuất khẩu Venture (Hà Lan) hoàn thành các hạng mục xây dựng cuối cùng để đưa vào vận hành trong ngày 2/9/2015. Huy động sức đóng góp của nhân dân làm 3/5 km đường nhựa theo kế hoạch năm 2015. Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc như: Hội Nông dân với chương trình xây dựng 1.000 hố rác tại gia; Hội Phụ nữ đảm nhận thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực dân cư; Đoàn Thanh niên đảm nhận việc thu gom, xử lý rác thải trên đồng ruộng. Xã cũng đang vận hành việc xây dựng trụ sở làm việc của xã; phê duyệt kế hoạch xây dựng sân vận động xã... 
 
Còn ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn), một trong những đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 01 về phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ mới nhằm tăng cường vài trò lãnh đạo trong việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ nhằm thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đặt ra là kết nạp được 25 -30 đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, BCH đảng bộ đang xây dựng 2 đề án về xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh và phát triển thương mại - dịch vụ. Đây là những đề án gắn sát với mục tiêu chính của nhiệm kỳ mới.
 
Đồng chí Trần Đăng Huy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Việc ban hành nghị quyết và đề án được BCH đảng bộ cân nhắc kỹ lưỡng và tập trung trí tuệ tập thể cao trên cơ sở bám sát các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Chúng tôi tích cực thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm tạo khí thế, quyết tâm cho toàn đảng bộ, nhân dân trong xã”. Đến cuối tháng 5, tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn đã hoàn thành tổ chức đại hội và đến ngày 9/6, Huyện ủy đã chuẩn y các kết quả đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng có thông báo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực tiến hành các bước sau đại hội đúng quy trình, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao.
 
Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị lớn, thể hiện tính dân chủ, hội tụ tinh hoa, trí tuệ trong đảng nhằm lãnh đạo địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Trước yêu cầu đặt ra đòi hỏi các đồng chí trong cấp ủy khóa mới và toàn đảng bộ phải có tinh thần tiến công mạnh mẽ, tránh tư tưởng “xả hơi” sau đại hội, từ đó lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, tạo nên động lực, khí thế mới cho cán bộ, nhân dân trên chặng đường tiếp theo.
 
Mai hoa - Nhật Lệ