Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biên là sai

(Baonghean) - Bà Nguyễn Thị Biên, trú tại xóm 6, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu khiếu nại về việc bà bị đình chỉ hưởng chế độ trợ cấp tuất liệt sỹ của chồng là ông Đoàn Văn Giao.
 
Vụ việc bà khiếu nại đã được Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 975/QĐ-CT.UBND ngày 11/4/2013 (lần đầu) nhưng bà không đồng ý. Ngày 16/4/2014 UBND tỉnh có Công văn số 1531/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biên.
 
Ngày 27/12/2012, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Quyết định số 3625/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra giải quyết đơn khiếu nại về việc tạm đình chỉ trợ cấp tuất liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Biên.
 
Ngày 11/4/2013, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã có Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biên, kết luận như sau:
 
1. Giao Phòng Lao động – TB&XH huyện Diễn Châu tham mưu UBND huyện hủy bỏ Giấy báo tử số 01 ngày 19/11/1996 của UBND huyện Diễn Châu đối với ông Đoàn Văn Giao, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
 
2. Kiến nghị Sở Lao động – TB&XH Nghệ An đình chỉ chế độ tuất liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Biên, xóm 6, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
 
Bà Nguyễn Thị Biên không đồng ý với Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND huyện Diễn Châu, có đơn khiếu nại đến  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xem xét giải quyết.
 
Qua kiểm tra cho thấy ông Đoàn Văn Giao cũng như những trường hợp khác  không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ nên Sở LĐ-TB&XH tạm dừng chi trả chế độ tuất cho bà Biên từ tháng 10/2004. Như vậy, bà Biên chỉ được nhận tiền tuất liệt sỹ từ ngày 1/1/1995 đến ngày 30/9/2004, tổng cộng là 117 tháng với số tiền là 12.142.000 đồng (mười hai triệu một trăm bốn mươi hai nghìn đồng). 
 
Hiện tại 3 người làm chứng cho ông Đoàn Văn Giao đã chết nên tổ công tác không thể tiến hành xác minh.
 
Đồng thời dựa vào những căn cứ quy định của pháp luật:
 
Căn cứ  Điều 11, Mục 11, Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng: "Liệt sỹ quy định tại Điều 7 của Pháp lệnh là người đã hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
1. Chiến đấu với địch hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu.
 
2. Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận với địch.
 
3. Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh,thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh.
 
 4. Làm nghĩa vụ quốc tế.
 
5. Đấu tranh chống các loại tội phạm. 
 
6. Dũng cảm làm những công việc cấp bách phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân.dân.
 
7. Chết do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở những vùng đặc biệt khó khăn, gian khổ (nơi có phụ cấp lương đặc biệt mức 100%).
 
8. Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát, được y tế cơ sở hoặc bệnh viện nơi điều trị xác nhận và được chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý nhận xét là xứng đáng.
 
Kết luận:
 
- Ông Đoàn Văn Giao, địa chỉ xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tham gia làm thủy lợi nạo vét kênh Xi phông N27 tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu bi bom bi nổ chết ngày 17/10/1970 là tai nạn rủi ro trong khi làm thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, không liên quan đến phục vụ quốc phòng, an ninh nên không đủ điều kiện để công nhận liệt sỹ. 
 
- Bà Nguyễn Thị Biên khiếu nại Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Biên là khiếu nại sai.
 
Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, hồ sơ tài liệu có liên quan.
 
Quyết định:
 
Điều 1. Bà Nguyễn Thị Biên, trú tại xóm 6, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu khiếu nại Quyết định số 975/QĐ-CT.UBND ngày 11/4/2013  của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu là khiếu nại sai.
 
Điều 2. Giải quyết khiếu nại như sau:
 
1. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An:
 
- Thông báo dừng chi trả các chế độ liên quan đến ông Đoàn Văn Giao ở Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho thân nhân gia đình ông biết.
 
- Thu hồi 2 Quyết định số 344/QĐ-CSNCC về việc cấp giấy chứng nhận trả trợ cấp tuất liệt sỹ cho bà Nguyễn Thị Biên, trú tại xóm 6, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (Một Quyết định ký ngày 20/12/1996, một Quyết định ký ngày 20/5/1997).
 
2. Giao Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu thực hiện những nội dung sau:
 
- Thu hồi, hủy bỏ Giấy báo tử số 01 ngày 19/11/1996  đối với ông Đoàn Văn Giao xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và các giấy tờ khác được Nhà nước cấp có liên quan đến ông Đoàn Văn Giao.
 
- Thu hồi số tiền tuất đã chi trả sai cho bà Nguyễn Thị Biên, từ ngày 1/1/1995 đến ngày 30/10/2004 với số tiền 12.142.000 đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (Tài khoản số 394101068597).
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 
Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, bà Nguyễn Thị Biên có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của luật.
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Chủ tịch UBND xã Diễn Bình, bà Nguyễn Thị Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
UBND tỉnh