Khiếu nại của ông Lê Văn Minh (lần 2) là khiếu nại sai

(Baonghean) - Ông Lê Văn Minh, trú tại khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh - nguyên Phó trưởng Ban Quản lý chợ Ga Vinh khiếu nại Quyết định số 8367/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh về việc thi hành kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc đối với ông không thỏa đáng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho ông. Ngày 19/11/2014, UBND tỉnh có Công văn số 6473/QĐ.UBND-KT ra Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Minh (lần 2).
 
1. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ VINH:
 
Ông Lê Văn Minh khiếu nại Quyết định số 8367/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND Thành phố Vinh về việc thi hành kỷ luật viên chức, trong đó thi hành kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Minh là khiếu nại sai vì những lý do:
 
Ông Lê Văn Minh sử dụng các văn bản, giấy tờ của Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh có nội dung trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2012, ông Minh vẫn làm Giám đốc Xí nghiệp chiếu tre cao cấp để làm căn cứ kê khai lý lịch tuyển dụng, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban quản lý chợ Ga Vinh là không đúng sự thật, sử dụng giấy tờ bất hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước. Do đó, việc Chủ tịch UBND Thành phố Vinh ban hành Quyết định số 8367/QĐ.UBND ngày 11/12/2013 về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Minh là đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 
2. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI:
 
Tại buổi đối thoại ngày 12/9/2014 không phát sinh tình tiết mới so với kết quả giải quyết của UBND Thành phố Vinh, ông Lê Văn Minh trình bày việc UBND Thành phố Vinh kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông là quá nặng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bản thân; nội dung cụ thể ông đã có đơn ngày 10/9/2014 trình bày đề nghị xem xét quá trình công tác, rèn luyện để giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với ông. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quá trình bản thân chưa bao giờ vi phạm kỷ luật, luôn được tập thể, quần chúng tín nhiệm và quý trọng, đều hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền giao phó, kể cả thời điểm được làm việc tại Ban Quản lý chợ Ga Vinh... Đề nghị cho ông được trở lại là viên chức bình thường để tiếp tục được làm việc, có đồng lương cho bản thân và gia đình.
 
3. KẾT LUẬN:
 
1. Ông Lê Văn Minh sử dụng các văn bản, giấy tờ của Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh có nội dung là ông Minh vẫn làm Giám đốc Xí nghiệp từ năm 2008 - 2012 không đúng sự thật, làm căn cứ kê khai lý lịch để được tuyển dụng, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Quản lý chợ Ga Vinh là hành vi sử dụng giấy tờ bất hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước. Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh căn cứ Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 27/2012/NĐ.CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức để ban hành Quyết định số 8367/QĐ.UBND ngày 11/12/2013 về việc thi hành kỷ luật viên chức, trong đó thi hành kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Minh là đúng quy định của pháp luật. 
 
2. Ông Lê Văn Minh cho rằng, việc ông chuyển công tác là việc điều chuyển viên chức từ cơ quan Nhà nước này sang viên chức cơ quan Nhà nước khác là không có cơ sở. Nội dung này đã được Sở Nội vụ kết luận tại Văn bản số 1655/SNV.CBCC ngày 6/12/2013: trước khi chuyển công tác sang Ban quản lý chợ Ga Vinh, ông Lê Văn Minh không phải viên chức Nhà nước; do đó, việc tuyển dụng, bổ nhiệm của Thành ủy, UBND Thành phố Vinh đối với ông Lê Văn Minh là thực hiện không đúng quy trình, thủ tục của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ.CP ngày 12/4/2014 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 
3. Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc ký, xác nhận, thẩm tra hồ sơ tuyển dụng, bổ nhiệm đối với ông Lê Văn Minh sai trình tự, thủ tục đã được ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh kiểm tra, kết luận, kiến nghị xử lý tại Thông báo kết luận số 122/TB.KL ngày 28/8/2013.
 
Từ những căn cứ trên, quyết định:
 
Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 3511/QĐ.UBND ngày 9/5/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Minh;
 
Yêu cầu ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết định thi hành kỷ luật viên chức số 8367/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh
 
Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Lê Văn Minh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
 
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, ông Lê Văn Minh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
 
UBND tỉnh