Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2012

(Baonghean.vn) - Ngày 5/1/2012, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Thái Văn Hằng- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2011, Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Hải quan, Ngân hàng thương mại thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả đến 31/12/2011, thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.802 tỷ đồng/ KH 4.760 tỷ đồng,  đạt 143% KH, trong đó, thực hiện thu thuế XDCB đối với các nhà thầu ngoại tỉnh đạt 9,9 tỷ đồng.

               KBNN các huyện ký kết thi đua năm 2012 với KBNN tỉnh Nghệ An

Trong công tác kiểm soát chi, năm 2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thu hồi tạm ứng (kế hoạch 2010 trở về trước) là 1.672 tỷ đồng. Tổng số tiền chi thường xuyên qua KBNN kiểm soát đến ngày 31/12/2011 là 13.031 tỷ đồng. Chi đầu tư XDCB là 7.769/8.243 tỷ đồng, đạt 94% KH. Trong năm 2011, mặc dù khối lượng thu chi ngân sách qua KBNN rất lớn nhưng dữ liệu, tiền, tài sản của nhà nước do KBNN Nghệ An quản lý vẫn tuyệt đối an toàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng đã biểu dương những cố gắng của KBNN tỉnh, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết 11/ CP, thắt chặt đầu tư công, nắm vững các qui định của nhà nước, từ chối chi nhiều khoản chi không đúng chế độ, bảo toàn tiền, tài sản của nhà nước, đảm bảo được chi tiêu thường xuyên, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào hoạt động. Đồng chí mong muốn KBNN tiếp tục phát huy các thành quả và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý tiền tệ trong thời gian tới.


Châu Lan