Khó thu phí dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có khá nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực thủy điện, trong đó có 6 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động (gồm Bản Vẽ, Hủa Na, Bản Cốc, Bản Cánh, Khe Bố, Sao Va, Nậm Mô).

Theo Nghị định số 99/2010/NĐ – CP và Quyết định 3253/QĐ – UBND tỉnh Nghệ An (ngày 27/8/2012) về việc các đơn vị có sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, tuy nhiên, một số công trình thủy điện chưa thực hiện nghiêm túc việc nộp phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng (nguồn thu này sẽ được chi trả cho các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng).

Được biết, thời gian qua mới chỉ có 3 đơn vị thủy điện nộp tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng với số tiền hơn 42,7 tỷ đồng  (năm 2011- 2012) và năm 2013, có 4 đơn vị thủy điện gửi đăng ký kê khai nộp tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng gần 30 tỷ đồng. Nguyên nhân là một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy điện trên địa bàn tỉnh ta chưa “mặn mà” với việc thực hiện nghĩa vụ nộp phí dịch vụ môi trường rừng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng thiếu các giải pháp để bảo đảm thu đúng, thu đủ. Đặc biệt, việc thu phí dịch vụ môi trường rừng tại các cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gặp rất nhiều khó khăn, vì khi ký hợp đồng với bên mua bán điện chưa có chi phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, nên phía các nhà máy thuỷ điện đang phải xem xét,  làm việc với bên mua bán điện để bổ sung khoản này và đến nay vẫn chờ… kết quả!.


Hoàng Vĩnh