Khối Hoa HảI (thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu): Ước mơ có một cây cầu

(Baonghean.vn) Chúng tôi v khi Hoa Hi vào đầu tháng 10/2011. B mt nông thôn nay đã nhiu đổi thay, nhưng cán b và người dân nơi đây vn trăn tr. Gn 50 năm qua, người dân Hoa Hi b cách ly vi trung tâm Th trn Tân Lc bi con sông Hiếu sâu và rng, khiến vic đi li, giao thương buôn bán, cho đến vic hc hành ca hc sinh hết sc khó khăn, nht là vào mùa mưa bão.


Sau hơn 30 phút ch đợi, con đò đã đưa chúng tôi vượt sông Hiếu để sang bên kia (khi Hoa Hi). Trên đò, nhiu người dân phàn nàn vì tình trng quá ti. Đò va cp bến, khó khăn lm chúng tôi mi lên được b bi đoàn người t chen ln nhau. Vy mà, hàng chc năm qua, người dân nơi đây quá quen vi cnh này.

                      Con đò khi Hoa Hi chòng chành qua sông.


Ông Cao Xuân Su (gn 80 tui), nguyên Bí thư chi b Hoa Hi bc xúc: "Cuc sng ca bà con chúng tôi ch yếu da vào sn xut nông nghip, do cách tr đò giang nên giao thương hàng hoá gp nhiu khó khăn, sn phm làm ra không có nơi tiêu th. Ti nht là vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao nhưng các cháu hc sinh vn phi qua sông trên chiếc thuyn g để đến trường hc". Theo ông Su, nguyn vng bc thiết ca nhân dân có mt chiếc cu đã được nêu lên rt nhiu ln, nhưng chưa được các cp chính quyn quan tâm. 

Nhiu người dân nơi đây than th: "Không có cu, người dân mi khi có vic cn qua sông đều gp khó khăn, nguy him, li không ch động được thi gian đi li. Năm hc 2009-2010, khi 10 em hc sinh Hoa Hi đi d l khai ging đã b lt đò nhưng rt may, đim lt đò gn b nên tt c các em đều thoát nn".


Theo ông Ngô Minh Công (Trưởng khi Hoa Hi), giao thông b ách tc không nhng nh hưởng ti phát trin kinh tế, tr ngi trong vn đề chăm sóc sc khe, hc hành. Người dân mong mun được Nhà nước xây dng cho mt cây cu vượt qua sông Hiếu để phát trin kinh tế, văn hóa, xã hi, ci thin đời sng không ch có 160 h /700 nhân khu người dân khi Hoa Hi, mà còn có trên 1.000 h dân ca các bn: Tà C, Pà C, Định Tiến, bn K Nính và bn Thun Lp (thuc xã Châu Hnh).


Trần Ngọc Lan