Không điều chỉnh mà cần tập trung giải pháp để đạt các chỉ tiêu đại hội

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII được tổ chức ngày 23/9.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến và dấu ấn rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân  giai đoạn 2016 - 2018 đạt 8%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Toàn tỉnh có 181 xã về đích NTM, bằng 41,99% mục tiêu kế hoạch là 50% (cả nước mới chỉ đạt 32,3%); có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thẳng thắn nêu 9 tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Mai Hoa

Trong nửa nhiệm kỳ, các mũi kinh tế trọng điểm được quan tâm chỉ đạo, nhất là phát triển nông - lâm - ngư nghiệp có ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, gắn với công nghệ chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, các vùng kinh tế trọng điểm cũng được tập trung chỉ đạo và có bước phát triển rõ nét. 

Lĩnh vực đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được tập trung. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 - 2018 đạt hơn 180.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có thêm 4.302 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 23.105 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa - thể thao, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo với nhiều giải pháp, biện pháp chỉ đạo tích cực, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Mô hình sản xuất rau an toàn tại thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng thẳng thắn nêu 9 tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, chưa bền vững. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường, xây dựng, đô thị, trật tự ATGT ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. 

Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, trong đó xác định các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung đối với từng lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng soi vào chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII với tổng số 31 chỉ tiêu thì đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, có khoảng 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị dự kiến đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, có 3 chỉ tiêu kinh tế quan trọng lại khó đạt, gồm tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người.

Trước thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phải nỗ lực cao, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tỉnh không đặt ra việc điều chỉnh các chỉ tiêu đại hội mà cần tập trung các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm đến từng lĩnh vực cụ thể, người đứng đầu Tỉnh ủy cho rằng, để đảm bảo đạt chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế thì thu hút đầu tư và triển khai các dự án đúng tiến độ là rất cần thiết và đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Các cấp, các ngành phải thực sự vì doanh nghiệp, vì nhà đầu tư, quan tâm tháo gỡ các thủ tục, đảm bảo nhanh, nhưng phải chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Gắn với đó, phải quan tâm hoàn thiện các hạ tầng để thu hút đầu tư, trước mắt là tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp VSIP.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tỉnh không đặt ra việc điều chỉnh các chỉ tiêu đại hội mà cần tập trung các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc khóa XII.