Không nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

Bộ NN-PTNT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc quản lý nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt.

Theo đó, hiện nay, ở một số tỉnh phía Nam, người dân đã tự ý đưa tôm chân trắng vào nuôi trong vùng nước ngọt, vùng đất trồng lúa và nuôi ngoài vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong khi đó, căn cứ các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, bài học kinh nghiệm của Thái Lan khi đưa tôm chân trắng vào nuôi trong vùng nước ngọt, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và người dân đều thấy được những tồn tại bất cập, như: Tác động rất lớn đối với môi trường và đa dạng sinh học, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự sụt lún đất trong khu vực, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa cùng cây trồng khác xung quanh; năng suất, sản lượng, chất lượng tôm chân trắng thương phẩm nuôi trong nước ngọt kém hơn so với nuôi trong nước lợ...

Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp tại địa phương thực hiện nghiêm những nhiệm vụ sau:

Không chủ trương nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt và thực hiện đúng theo Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ đến 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch hoặc quy định của địa phương;

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm nuôi tôm chân trắng, không cho người dân tự ý nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt; đối với những địa phương đã thả nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt trước đây, yêu cầu người nuôi thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường, sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới;

Tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt.

Theo Nongnghiepvn