Không tăng mức phạt khi khai thuế sai

UBTVQH không đồng tình với đề nghị tăng mức phạt cho hành vi khai sai thuế của một số đại biểu Quốc hội mà giữ nguyên mức phạt như quy định trong dự thảo Luật Quản lý thuế. Nội dung trên được các thành viên UBTVQH nêu ra trong buổi thảo luận sáng 15/8 sau khi nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị tại kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về Luật Quản lý thuế.

Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính-Ngân sách, có đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi kê khai sai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn trả (có thể tăng gấp 2-3 lần so với quy định của dự thảo luật); nâng mức xử phạt đối với hành vi khai sai lên 50%; quy định chung mức phạt đối với hành vi khai sai là 10%.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách và nhiều thành viên UBTVQH cho rằng việc tăng mức xử phạt vẫn phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với khả năng của người nộp thuế. Nếu quy định mức xử phạt quá cao, vượt quá khả năng của người nộp thuế có thể sẽ dẫn đến  hành vi tiêu cực như thông đồng giữa cán bộ thuế và người nộp thuế hoặc người nộp thuế bỏ trốn nhằm trốn tránh nghĩa vụ, dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế tăng cao, gây thất thu ngân sách.

Do đó UBTVQH nhất trí giữ mức xử phạt như quy định của dự thảo luật.

Cụ thể, nếu người nộp thuế khai sai thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn trả và bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.

Nếu khai sai thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định, người nộp thuế còn bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn đối với trường hợp khai bổ sung sau khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

UBTVQH thống nhất giao thẩm quyền gia hạn nộp thuế đối với từng tập đoàn, doanh nghiệp sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Dự trữ quốc gia chỉ để khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng cùng ngày , khi thảo luận về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia, UBTVQH đề nghị dự trữ quốc giả chỉ tập trung vào mục tiêu phòng, chống và khắc phục những bất trắc, hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

UBTVQH cũng đồng tình với những tiếp thu, chỉnh sửa dự luật về các nội dung: Thu hẹp danh mục hàng dự trữ quốc gia, chỉ lựa chọn những mặt hàng chiến lược, thiết yếu phục vụ an ninh, quốc phòng và tình trạng khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn). Riêng đối với hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh, do tính chất đặc thù giao Chính phủ quy định cụ thể.

Về chỉ định thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia, dự luật quy định chỉ áp dụng chỉ định thầu đối với các trường hợp liên quan đến bí mật quốc gia, trường hợp hãn hữu không thể áp dụng đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T