Không thể áp dụng quy định chung khi mức độ tự chủ khác nhau

(Baonghean.vn)- Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nghệ An, dự thảo Luật Sử dụng quản lý tài sản nhà nước (sửa đổi) có nhiều nội dung cần điều chỉnh vì các đơn vị sự nghiệp đang có mức độ khác nhau về tự chủ. 

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền góp ý dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Thanh Loan

Sáng 29/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật tố cáo (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tố cáo (sửa đổi). Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).


Tham gia thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng các đơn vị công lập đang có sự khác nhau về mức độ tự chủ. Có đơn vị đã đảm bảo chi đầu tư, có đơn vị đảm bảo chi thường xuyên; nhiều đơn vị hoàn toàn dựa vào ngân sách nhà nước. Do đó cần quy định phù hợp cho từng loại hình, để đảm bảo số tiền thu được, sau khi trừ chi phí, nộp các loại thuế, nghĩa vụ tài chính, thì phần còn lại được bổ sung vào kinh phí hoạt động của đơn vị, hoặc miễn trừ tiền cấp phát ngân sách. Còn đối với các đơn vị hoạt động như doanh nghiệp, thì phần chênh lệch còn lại sau thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Như vậy tại mục d, khoản 5, Điều 54 của dự thảo luật đã quy định chung về nội dung này đó là phần còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước, là chưa phù hợp với  một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, tại Điều 54 khoản 3 điểm d vẫn quy định đơn vị sự nghiệp công lập sẽ quản lý và sử dụng phần thu được theo cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 58 khoản 3 cũng quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì số tiền thu được từ sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh sau khi trừ các chi phí có liên quan đơn vị được sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đó là Nghị định 16 năm 2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó thì đơn vị có toàn quyền phân bổ hết số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh vào hoạt động của các quỹ của đơn vị mà không phải nộp vào ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền đề nghị điểm d, khoản 3 Điều 54 và khoản 3 Điều 58 phải được rà soát chỉnh lý lại để không mâu thuẫn với khoản 5 Điều 54. Đồng thời điểm d khoản 5 Điều 54 cũng cần được dự thảo lại để phù hợp với mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo hướng: phần còn lại của tiền thu được của hoạt động kinh doanh, sau khi chi trả chi phí, thực hiện các nghĩa vụ, trích lập các quỹ một cách phù hợp, thì được nộp toàn bộ vào ngân sách, đây là trong trường hợp đơn vị đã đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc được giảm trừ vào ngân sách cấp phát đối với đơn vị chưa đảm bảo chi thường xuyên./.

Nhóm PV - CTV