Khung hình phạt tội mua bán trái phép chất ma túy có tình tiết đối với 2 người trở lên được quy định ra sao?

PL 27/05/2024 17:46

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề quan tâm của bà Nguyễn Thanh Hương (Diễn Châu, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ Điều 251, Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 68, Điều 1, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau:

Tội mua bán trái phép chất ma túy:

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

g) Qua biên giới;

h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;

q) Tái phạm nguy hiểm.

...

Như vậy, khung hình phạt áp dụng đối với tội mua bán trái phép chất ma túy với tình tiết “đối với 02 người trở lên” là từ 07 năm đến 15 năm.

Khung hình phạt tội mua bán trái phép chất ma túy có tình tiết đối với 2 người trở lên được quy định ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO