Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) -  Chiều 15/10, UBND tỉnh tổ chức họp bàn triển khai Đề án Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Nghệ An. . Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Lĩnh vực nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển chăn nuôi tâp trung; sản xuất lâm nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất lâm nghiệp nhân dân; chương trình MTQG xây dưng NTM được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong cả phát triển cơ sở hạ tầng, thị trường và quan hệ sản xuất trong nông  nghiệp, phát triển nông thôn v.v.

Năm 2013, Nghệ An có 1.800 doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn nông thôn với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, (tăng 300 doanh nghiệp so với năm 2010) nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp có số vốn thấp so với yêu cầu, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra. Trong khi đó, những chính sách của nhà nước, của tỉnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn do đây là lĩnh vưc nhiều rủi ro, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi… Một trong những nguyên nhân quan trọng là chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chưa đủ mạnh để hấp dẫn, lôi kéo các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

Trong Đề án, Nghệ An xác định những chính sách cụ thể phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp  nông thôn, trình độ và quy mô đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo chuyển biến trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; khai thác tiềm năng phát triển và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, nhiều chính sách đã được xây dựng theo hướng đủ mạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này như chính sách ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất. Một số chính sách đặc thù nằm ngoài những hỗ trợ tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ như bổ sung quy định về hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi có quy mô số lượng đầu con nhỏ hơn quy đinh tại NĐ 210; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vùng sản xuất rau an toàn theo quy định VietGap; đầu tư các công trình thủy lợi  v.v.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ban ngành liên quan, đồng chí Đinh Viết Hồng giao Sở KHĐT- đơn vị chủ trì xây dựng đề án này tiếp thu các ý kiến góp ý, phối hợp hoàn thiện đề án để thông qua tại cuộc họp của UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

                                                                                                Phú Hương