Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ

(Baonghean) - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2008;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 7690/ TT- UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2013; 
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa ở Nghệ An, bao gồm:(Tiếp theo trang 1)
- Dự án đầu tư công nghệ mới;
- Dự án đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ;
- Dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các tổ chức, cá nhân có đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Nghệ An;
b) Quy định này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án có sử dụng hoặc được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng:
Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những nội dung sau đây và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng nhận:
a) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp một trong các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 14.000, ISO 22000, Global Gap, HACCP, TQM, GMP và các hệ thống quản lý chất lượng hiện hành đang được áp dụng trong nước, quốc tế.
Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng đối với chứng nhận lần đầu.
b) Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn quốc gia, quốc tế
 Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm.
c) Đăng ký mã số, mã vạch trong nước, nước ngoài
 Mức hỗ trợ 02 triệu đồng/mã.
2. Trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp: 
Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những nội dung sau đây và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng nhận:
a) Đăng ký bảo hộ trong nước về nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm.
b) Đăng ký bảo hộ ở nước ngoài về nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm.
Mức hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không quá 20 triệu đồng.
c) Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng vào sản xuất gắn với sản phẩm, được Hội đồng thẩm định đánh giá có giá trị khoa học - công nghệ và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/sáng chế, hoặc giải pháp hữu ích. 
3. Các tổ chức, cá nhân tham gia chợ công nghệ - thiết bị trong nước, quốc tế và được cơ quan có thẩm quyền theo quy định xác nhận:
a) Tham gia chợ công nghệ - thiết bị vùng Bắc Trung bộ
Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/đơn vị.
b) Tham gia chợ công nghệ - thiết bị ngoài vùng Bắc Trung bộ 
Mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/đơn vị. 
c) Tham gia chợ công nghệ - thiết bị quốc tế.
Mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/đơn vị.
4. Tham gia Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An
Các tổ chức, cá nhân có công nghệ và thiết bị, sản phẩm mới tham gia tại  Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ chi phí trang trí gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/lần tham gia.
5. Xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử
Các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử được cơ quan có thẩm quyền theo quy định đánh giá hệ thống đó có hiệu quả kinh tế - xã hội được hỗ trợ đăng ký tên miền, thuê máy chủ, thuê đường truyền Internet trong 01 năm đầu và chi phí thiết kế xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện  tử.
Mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.
6. Trong thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ.
a) Nội dung hỗ trợ: 
- Chi phí chuyển giao công nghệ bao gồm: Bí quyết kỹ thuật, kiến thức về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu...;
- Chi phí nguyên liệu, năng lượng sản xuất thử;
- Chi phí hỗ trợ trả tiền công cho người lao động và cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia trong thời gian sản xuất thử;
- Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất thử, chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm;
- Chi phí mua thiết bị mới tiên tiến, hiện đại trong dây chuyền và thiết bị kiểm tra chất lượng;
- Chi phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn về kỹ năng tay nghề, năng lực quản lý công nghệ và đổi mới công nghệ cho cán bộ kỹ thuật.
b) Mức hỗ trợ: không quá 30% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.
Điều 4. Nguồn kinh phí 
Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ được trích từ Quỹ phát triển khoa học – công nghệ tỉnh Nghệ An và được cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai  thực hiện Nghị quyết này. 
Điều 6. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.
Bãi bỏ Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá ở Nghệ An.
CHỦ TỊCH HĐND tỉnh
Trần Hồng Châu

tin mới

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

(Baonghean.vn) - Mặc dù các  ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, là hành vi lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội...

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

(Baonghean.vn) - Thuê người làm giả thẻ nhà báo, “nổ” là Phó Tổng Biên tập một tờ báo điện tử, Nguyễn Thị Vân Anh đã lừa một đại gia đình ở huyện Diễn Châu hơn 12 tỷ đồng, khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khốn đốn, lâm cảnh nợ nần…

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

(Baonghean.vn) - BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản đã tròn 9 tháng. Nhưng, tại Nam Đàn, thời gian qua đã diễn ra sự việc "khó lý giải":  xúc, vận chuyển đất "xâm hại" lòng đập thủy lợi... 

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chị Nguyễn Thị V. ở huyện Tân Kỳ hỏi, thời gian gần đây, tôi có đọc thông tin về một số vụ việc bắt cóc trẻ em trên báo chí. Vậy hành vi bắt cóc trẻ em theo quy định của pháp luật bị xử lý như thế nào?

Bất lực trước 'sim rác'?

Bất lực trước 'sim rác'?

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn "sim rác". Tuy nhiên, trên thực tế "sim rác" vẫn hoành hành, gây phiền phức cho người dân và khó khăn trong công tác quản lý.