Kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ, có giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra

(Baonghean.vn) - Sáng 5/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban về tình hình kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng  tháng 5, nhiệm vụ thời gian tới với Bí thư các huyện, thành, thị ủy. Tham dự giao ban có đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, lãnh đạo UBND tỉnh.Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ đầu năm tới nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chủ trương quan trọng: tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) về xây dựng đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20- KL/TƯ và chuẩn bị nội dung trình Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo triển khai đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ Thị xã Hoàng Mai và Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung thu hoạch vụ xuân, triển khai sản xuất hè thu; đẩy mạnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013… Nhờ vậy, tình hình 5 tháng đầu năm kinh tế đạt kết quả khá, có bước tăng trưởng, nổi bật với lượng khách du lịch tăng, đạt doanh thu hơn 274 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.317 tỷ đồng; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; QPAN và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được củng cố.Bí thư các huyện, thành, thị ủy phát biểu

Tại hội nghị, Bí thư các huyện, thành, thị ủy báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, những vấn đề quan trọng cần phải đề xuất kiến nghị với tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết. Sau khi đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng trực tiếp giải đáp những kiến nghị từ cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Thời gian tới cần tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác xây dựng đảng và nắm vững công tác cán bộ;  chống truyền đạo trái phép, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo.

 Tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm chắc, sâu sát tình hình cơ sở. Chỉ đạo hội nghị giữa nhiệm kỳ, rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu. Tập trung chỉ đạo công tác bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ khách quan. Tăng cường công tác chống hạn, chống cháy rừng, chống cháy nổ; tập trung giải quyết các vụ việc vướng mắc, nổi lên ở cơ sở; giao UBND tỉnh kiểm tra,  đánh giá lại vùng nguyên liệu mía, bò sữa, xí nghiệp chè tại Thanh Chương, vấn đề thu hồi đất tại các đơn vị sử dụng đất không hiệu quả.


Tin, ảnh: Hữu Nghĩa