Kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất và chống buôn lậu đối với mặt hàng đường

(Công văn số 5317/UBND – TM, ngày 5/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127/T.Ư tại Công văn số 30/BCĐ - QLTT ngày 15/7/2013 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất và chống buôn lậu đối với mặt hàng đường, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tại khu vực biên giới đất liền và trên biển, khu vực cánh gà các cửa khẩu:

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập mặt hàng đường, có biện pháp phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, buôn bán đường nhập lậu, lợi dụng tạm nhập tái xuất để buôn lậu.

- Kịp thời thông tin diễn biến tình hình đường nhập lậu, đặc biệt là các đối tượng chuyên buôn bán, vận chuyển đường nhập lậu đi sâu vào trong nội địa để có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trên thị trường nội địa:

Giao Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Thanh tra nông nghiệp...) xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống các hành vi buôn bán, vận chuyển mặt hàng đường nhập lậu; kiểm tra chặt chẽ các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng đường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường trinh sát, làm rõ phương thức, thủ đoạn, đúc rút quy luật hoạt động của các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, nhập khẩu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (chú trọng mặt hàng đường tại khu vực biên giới); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, các cơ quan thông tin báo chí phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) kịp thời đưa tin, tuyên truyền cho người dân biết, không bao che, tiếp tay, vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu nói chung và mặt hàng đường nói riêng.

5. UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, các hoạt động tạm nhập tái xuất và chống buôn lậu đường; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh để UBND tỉnh biết, chỉ đạo xử lý kịp thời.

TM.Ủy ban nhân dân
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch: Thái Văn Hằng