Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác thời gian tới.
Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các thành viên trong đoàn.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ban, sở, ngành…

NỘI DUNG PHỐI HỢP THIẾT THỰC, PHÙ HỢP

Từ năm 2014, giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết Quy chế phối hợp. Trên cơ sở đó, việc phối hợp giữa các bên đã từng bước đi vào nề nếp và mang lại những kết quả thiết thực trên các mặt như: xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm toán; kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và của kiểm toán viên Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 2
Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hai bên cũng đã phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Qua 7 năm thực hiện cho thấy, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh là cần thiết; các nội dung phối hợp là thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan. 

Kết quả đạt được của hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cơ quan. Công tác kiểm toán đã giúp Thường trực HĐND, UBND tỉnh đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, tài nguyên trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giám sát hoạt động tài chính, ngân sách của HĐND tỉnh.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước. 

Đồng thời, với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã góp phần giúp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc hội nghị, sau khi thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đánh giá cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa các bên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đơn vị Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ Kiểm toán Nhà nước trực tiếp thực hiện kiểm toán trên địa bàn Nghệ An đã có sự phối hợp, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết, trên cơ sở đánh giá, tổng kết và điều chỉnh một số nội dung phù hợp với tinh thần mới, yêu cầu, quy định mới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An tin rằng, với kết quả đã đạt được 7 năm qua, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp mới trong thời gian tới. Tỉnh Nghệ An cam kết phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước để thực hiện Quy chế phối hợp mới.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 4
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Sau khi thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, định hướng trong thời gian tới, các bên đã đi đến thống nhất nội dung và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn mới để thay thế Quy chế phối hợp thực hiện từ năm 2014 đến nay.

Đây là việc làm được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đánh giá là rất quan trọng và cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động phối hợp; phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi bổ sung. 

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 5

Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ, sau 27 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước được Đảng, Nhà nước, Quốc hội ghi nhận, xác nhận vị trí pháp lý rất rõ ràng, đã được hiến định trong Hiến pháp, đây là thể chế rất tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chức năng, nhiệm vụ đã được quy định rõ trong Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi bổ sung. Hệ thống Kiểm toán Nhà nước hiện nay đóng tại 13 khu vực, trong đó có Kiểm toán Nhà nước Khu vực 2 đóng trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An. 

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 6
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ kiểm toán qua các thế hệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh vai trò rất quan trọng, to lớn, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; cũng như các địa phương trong việc đồng hành cùng với hệ thống kiểm toán Nhà nước để có được sự phát triển như hiện nay, đặc biệt là các địa phương có Kiểm toán Nhà nước đóng trụ sở. 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh bày tỏ chân thành cảm ơn đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành thường xuyên phối hợp, giúp đỡ Kiểm toán Khu vực 2 trong suốt 20 năm hình thành và phát triển vừa qua.

Trao đổi một số định hướng của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh tư duy vì sự phát triển chung; quan điểm là sau kiểm toán bên cạnh cùng nhau khắc phục những tồn tại, hạn chế thì các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có điều kiện, môi trường tốt, tự tin tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống, vấn đề trên quan điểm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Do đó, để triển khai tốt quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị các bên phân công đầu mối, cùng trao đổi, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, tránh chồng chéo; đồng thời mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Kiểm toán Khu vực 2 thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chúc Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhất trí để chuyển thành động lực, nguồn lực và cùng với khát vọng vươn lên tiếp tục phát triển tỉnh nhà nhanh hơn, mạnh hơn.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 7
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu đáp từ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao mối quan hệ, hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An. 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình phối hợp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định tỉnh sẽ hết sức trách nhiệm, tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Kiểm toán Khu vực 2 thực hiện từ khâu lập kế hoạch, triển khai kiểm toán, thực hiện các kết luận kiểm toán, tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan;...

Qua đó, việc lập kế hoạch kiểm toán tốt hơn, sát hơn, tránh chồng chéo, đảm bảo quá trình kiểm toán thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngay khi có kết luận, kiến nghị kiểm toán, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan và cơ quan được kiểm toán triển khai các kết luận.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 8
Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” . Ảnh: Thành Duy
Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 9
Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An mong muốn Kiểm toán Nhà nước tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin nghiệp vụ, nhất là thông tin chuyên đề, chuyên sâu một số lĩnh vực quản lý Nhà nước rất nhạy cảm trên địa bàn như: Thu hồi đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ… Qua đó, giúp cho tỉnh có các thông tin về chuyên môn nghiệp vụ sâu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hiệu quả nhất nguồn lực tài nguyên, tài sản công;…

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giúp Thường trực HĐND, UBND tỉnh triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tài chính - ngân sách cho các đại biểu dân cử và các cấp chính quyền để đảm bảo quá trình vận hành tài chính - ngân sách hiệu quả nhất.

a
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Thành Duy
b
Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Thành Duy
c
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Nghệ An sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Khu vực 2 tiếp tục có những chia sẻ, giúp đỡ để Nghệ An ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên.

Dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho 11 cá nhân và trao tặng tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Tin mới

Để trẻ em không còn là nạn nhân của đuối nước

Để trẻ em không còn là nạn nhân của đuối nước

(Baonghean.vn) -  Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước rất thương tâm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Theo thống kê, tại Nghệ An từ đầu năm đến nay đã có 21 trẻ tử vong do đuối nước.
Thanh niên tình nguyện Nghệ An đồng hành cùng sĩ tử trong ngày thi đầu tiên

Thanh niên tình nguyện Nghệ An đồng hành cùng sĩ tử trong ngày thi đầu tiên

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7,  Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Để đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi này, 305 đội hình tình nguyện với tổng số 2.420 tình nguyện viên của tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai đồng loạt các Chương trình "Tiếp sức mùa thi" một cách đồng bộ và hiệu quả. 
Luồng gió mới ở Đô Lương

Luồng gió mới ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Đô Lương - từ vùng quê trên bến, dưới thuyền, nay đang chuyển mình mạnh mẽ vươn tới một thị xã trong nay mai. Rõ ràng, với những kết quả đã và đang đạt được trên tất cả các lĩnh vực, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, thì mục tiêu Đô Lương thành thị xã trước năm 2030 sẽ trở thành hiện thực.
Loạt tính năng công nghệ giúp lái ô tô an toàn hơn

Loạt tính năng công nghệ giúp lái ô tô an toàn hơn

Những tính năng công nghệ hỗ trợ tài xế lái xe không còn mới mẻ đối với ô tô hiện đại. Thậm chí, nếu không có sẵn ở bản tiêu chuẩn, người sử dụng sẵn sàng lắp đặt thêm một số món đồ giúp họ yên tâm trên mọi hành trình.
Cử tri Diễn Châu kiến nghị đảm bảo ATGT ở các điểm giao giữa đường sắt và đường liên xã

Cử tri Diễn Châu kiến nghị đảm bảo ATGT ở các điểm giao giữa đường sắt và đường liên xã

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh điểm giao nhau giữa đường sắt và đường liên xã từ xã Diễn Đoài đi xã Diễn Trường và từ xã Diễn Lộc đi xã Diễn Thịnh thường xuyên xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rào chắn tự động, lát bê tông hai bên đường ray tại điểm giao cắt để đảm bảo an toàn giao thông.
Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

(Baonghean.vn) - Đội hình dự bị của U19 Việt Nam dù thắng 4-0 trước U19 Brunei nhưng lối chơi chưa nhuyễn, cộng thêm việc thủ môn bị đuổi khiến kết quả này trở nên chưa trọn vẹn trong mắt người hâm mộ; Thanh Hóa FC đang khiến nhiều người bất ngờ về nỗ lực thay đổi tư duy quản trị và định hướng phát triển thương mại cũng như hình ảnh của đội bóng.
hoa cúc biển

Nâng tầm du lịch biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng phát triển du lịch, và để khai thác tối đa lợi thế đó, thị xã Cửa Lò đã ưu tiên bố trí các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị du lịch biển. Một Cửa Lò hiện đại, thân thiện, hấp dẫn với đa dạng các sản phẩm du lịch đã hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển.
Tản văn: Ngày mùa nhớ cái sân kho

Tản văn hay: Ngày mùa nhớ cái sân kho

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến! Đinh Quốc Việt là một cây bút sinh năm 1970, hiện làm việc trong lực lượng phòng không không quân. Anh yêu văn chương và thích ghi chép lại những cảm xúc hàng ngày, chính bởi thế mà anh đã chọn tản văn như một người bạn để giãi bày. Trong chương trình đêm nay, xin giới thiệu cùng các bạn tản văn “Ngày mùa nhớ cái sân kho” của Đinh Quốc Việt, một tác phẩm nhỏ nhắn, bình dị mà thấm đẫm cảm xúc riêng tư của tác giả.
Chương trình 'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng'

'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng' tìm ra những chủ nhân đầu tiên của giải thẻ BAC A BANK 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Chương trình khuyến mại “Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng” đã đi được 1/3 chặng đường. Qua từng tuần, chương trình đã tìm thấy chủ nhân của 10 giải Đặc biệt, giải Nhất – thẻ BAC A BANK, mỗi thẻ trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Chị Hiền hâm mộ bóng đá và yêu mến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, nhất là Công Phượng. Ảnh: Huy Thư

Nghị lực của người phụ nữ tàn tật đam mê hội họa

(Baonghean.vn) - Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn, nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi) ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh của chị khiến nhiều người phải cảm phục.
Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

“Đấu trí” là một dự án phim đặc biệt lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng”, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Phim do VFC sản xuất chính thức lên sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1 từ 18/7/2022.
Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

(Baonghean.vn) - Khí đốt tự nhiên hiện đã trở thành mặt hàng phổ biến nhất thế giới và là tác động chính gây ra lạm phát toàn cầu. Theo các tác giả của một bài báo đăng trên Bloomberg, một kỷ nguyên đối đầu gay gắt mới giữa các cường quốc đang đến gần, khi nguồn nhiên liệu xanh hiện không đủ cho tất cả mọi người giờ đây sẽ xác định vị thế địa chính trị.