Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác thời gian tới.
Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các thành viên trong đoàn.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ban, sở, ngành…

NỘI DUNG PHỐI HỢP THIẾT THỰC, PHÙ HỢP

Từ năm 2014, giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết Quy chế phối hợp. Trên cơ sở đó, việc phối hợp giữa các bên đã từng bước đi vào nề nếp và mang lại những kết quả thiết thực trên các mặt như: xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm toán; kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và của kiểm toán viên Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 2
Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hai bên cũng đã phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Qua 7 năm thực hiện cho thấy, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh là cần thiết; các nội dung phối hợp là thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan. 

Kết quả đạt được của hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cơ quan. Công tác kiểm toán đã giúp Thường trực HĐND, UBND tỉnh đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, tài nguyên trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giám sát hoạt động tài chính, ngân sách của HĐND tỉnh.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước. 

Đồng thời, với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã góp phần giúp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc hội nghị, sau khi thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đánh giá cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa các bên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đơn vị Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ Kiểm toán Nhà nước trực tiếp thực hiện kiểm toán trên địa bàn Nghệ An đã có sự phối hợp, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết, trên cơ sở đánh giá, tổng kết và điều chỉnh một số nội dung phù hợp với tinh thần mới, yêu cầu, quy định mới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An tin rằng, với kết quả đã đạt được 7 năm qua, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp mới trong thời gian tới. Tỉnh Nghệ An cam kết phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước để thực hiện Quy chế phối hợp mới.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 4
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Sau khi thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, định hướng trong thời gian tới, các bên đã đi đến thống nhất nội dung và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn mới để thay thế Quy chế phối hợp thực hiện từ năm 2014 đến nay.

Đây là việc làm được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đánh giá là rất quan trọng và cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động phối hợp; phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi bổ sung. 

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 5

Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ, sau 27 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước được Đảng, Nhà nước, Quốc hội ghi nhận, xác nhận vị trí pháp lý rất rõ ràng, đã được hiến định trong Hiến pháp, đây là thể chế rất tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chức năng, nhiệm vụ đã được quy định rõ trong Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi bổ sung. Hệ thống Kiểm toán Nhà nước hiện nay đóng tại 13 khu vực, trong đó có Kiểm toán Nhà nước Khu vực 2 đóng trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An. 

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 6
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ kiểm toán qua các thế hệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh vai trò rất quan trọng, to lớn, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; cũng như các địa phương trong việc đồng hành cùng với hệ thống kiểm toán Nhà nước để có được sự phát triển như hiện nay, đặc biệt là các địa phương có Kiểm toán Nhà nước đóng trụ sở. 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh bày tỏ chân thành cảm ơn đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành thường xuyên phối hợp, giúp đỡ Kiểm toán Khu vực 2 trong suốt 20 năm hình thành và phát triển vừa qua.

Trao đổi một số định hướng của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh tư duy vì sự phát triển chung; quan điểm là sau kiểm toán bên cạnh cùng nhau khắc phục những tồn tại, hạn chế thì các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có điều kiện, môi trường tốt, tự tin tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống, vấn đề trên quan điểm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Do đó, để triển khai tốt quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị các bên phân công đầu mối, cùng trao đổi, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, tránh chồng chéo; đồng thời mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Kiểm toán Khu vực 2 thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chúc Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhất trí để chuyển thành động lực, nguồn lực và cùng với khát vọng vươn lên tiếp tục phát triển tỉnh nhà nhanh hơn, mạnh hơn.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 7
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu đáp từ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao mối quan hệ, hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An. 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình phối hợp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định tỉnh sẽ hết sức trách nhiệm, tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Kiểm toán Khu vực 2 thực hiện từ khâu lập kế hoạch, triển khai kiểm toán, thực hiện các kết luận kiểm toán, tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan;...

Qua đó, việc lập kế hoạch kiểm toán tốt hơn, sát hơn, tránh chồng chéo, đảm bảo quá trình kiểm toán thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngay khi có kết luận, kiến nghị kiểm toán, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan và cơ quan được kiểm toán triển khai các kết luận.

Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 8
Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” . Ảnh: Thành Duy
Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới ảnh 9
Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An mong muốn Kiểm toán Nhà nước tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin nghiệp vụ, nhất là thông tin chuyên đề, chuyên sâu một số lĩnh vực quản lý Nhà nước rất nhạy cảm trên địa bàn như: Thu hồi đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ… Qua đó, giúp cho tỉnh có các thông tin về chuyên môn nghiệp vụ sâu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hiệu quả nhất nguồn lực tài nguyên, tài sản công;…

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giúp Thường trực HĐND, UBND tỉnh triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tài chính - ngân sách cho các đại biểu dân cử và các cấp chính quyền để đảm bảo quá trình vận hành tài chính - ngân sách hiệu quả nhất.

a
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Thành Duy
b
Các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Thành Duy
c
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Nghệ An sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Khu vực 2 tiếp tục có những chia sẻ, giúp đỡ để Nghệ An ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên.

Dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho 11 cá nhân và trao tặng tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An...