Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Ngày 21/5, Đoàn liên ngành do Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Yên Thành.

Những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thành quan tâm và có chuyển biến tích cực. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan đơn vị được nâng cao, có hình thức khen thưởng, kỉ luật nghiêm đối với người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, lí luận chính trị; kiến thức quản lý nhà nước; kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nhất là đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Tính đến nay, CBCC cấp xã có trình độ chuyên môn đại học chiếm 31,55%, cao đẳng chiếm 86,42%, trung cấp 48,43%.
Đoàn liên ngành kiểm tra CCHC tại bộ phận giao dịch một cửa xã Nhân Thành, Yên Thành.

Việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh mang lại hiệu quả cao trong công việc. Đến cuối năm 2012, huyện đã hoàn thành nối mạng Lan, sử dụng hộp thư công vụ tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và 39/39 UBND xã, thị trấn. Hệ thống quản lý Tài chính- kế toàn từ huyện xuống xã áp dụng phần mềm kế toán MiSa. UBND huyện đã được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008…. Hiện tại huyện đang đầu tư xây dựng Trung tâm một cửa liên thông hiện đại dự kiến đưa vào sử dụng năm 2013. Bên cạnh đó hệ thống trung tâm giao dịch một cửa tại 39/39 xã, thị trấn đều được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp.
Qua thực tế kiểm tra tại cơ sở, kiến nghị, đề xuất của huyện và ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội Vụ- Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thành trên các lĩnh vực cải cách hành chính. Đồng thời lưu ý huyện cần phải có những giải pháp cụ thể để khắc phục một số tồn tại hạn chế như việc chậm bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh một số văn bản QPPL; một số thủ tục hành chính còn rườm rà; việc công khai thủ tục hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ…


Khánh Ly