Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương hành chính tại Sở Tài nguyên & môi trường

(Baonghean.vn) - Tiếp tục đợt kiểm tra chấp hành kỷ cương hành chính tại một số sở ngành cấp tỉnh, chiều 25/12/2014, đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Đình Lý –Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tài nguyên & môi trường.

Kiểm tra phân công bố trí cán bộ trực xử lý tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên

 Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận những nỗ lực của Sở Tài nguyên môi trường trong việc chấp hành kỷ cương hành chính. Trước khi có Chỉ thị 17 đã ban hành quy định cấm uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa; sau khi có Chỉ thị 17/CT, các đơn vị và công chức chấp hành nghiêm túc hơn quy định về cấm uống rượu bia trong giờ hành chính và vào giờ nghỉ trưa. Mặt khác, Sở cũng đã quán triệt và yêu cầu từng cán bộ công chức ký cam kết chấp hành Chỉ thị 17/CT; từ năm 2012 đã thành lập tổ kiểm tra công vụ để giám sát việc phân xếp loại cán bộ, hàng tháng có giao ban báo cáo đánh giá; sắp xếp bộ phận 1 cửa gọn gàng và công bố thủ tục để tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch…

Kiểm tra chấp hành giờ giấc tại Phòng quản lý đất đai
Kiểm tra tại Phòng quản lý khoáng sản

Tuy vậy, qua kiểm tra đột xuất cho thấy vẫn còn hiện tượng cán bộ công chức đi chậm giờ làm, một số bộ phận công chức chưa đeo thẻ đầy đủ theo quy định; vài trường hợp vắng chưa có lý do chính đáng; các phòng ban làm việc chưa đầy đủ biển đề chức danh công chức; niêm yết bộ thủ tục hành chính nhưng còn thiếu sót; quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực cán bộ công chức ngành chưa cụ thể hóa đầy đủ yêu cầu của Chỉ thị 17; một số đơn vị trực thuộc Sở ở ngoài khuôn viên cơ quan Sở chưa được kiểm tra, giám sát thường xuyên; một số cán bộ công chức chưa chấp hành nghiêm tác phong, lề lối làm việc tại cơ quan…

Kiểm tra chấp hành giờ giấc tại Văn phòng Sở
Đồng chí Lê Đình Lý - Trưởng đoàn thông báo kết quả và đề nghị Sở Tài nguyên chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, hạn chế
Đồng chí Thái Văn Nông - Phó giám đốc Sở Tài nguyên giải trình và tiếp thu các ý kiến nhận xét của đoàn kiểm tra

Trên cơ sở các hạn chế đã được chỉ ra, đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên & môi trường chủ động lập tổ công tác để kiểm tra các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Phương Hà