Kiểm tra chỉ tiêu, số lượng sinh viên, ngành đào tạo của các trường

Bộ GD-ĐT vừa có công điện khẩn gửi các trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh yêu cầu báo cáo chỉ tiêu đào tạo, số lượng sinh viên, ngành đào tạo của nhà trường trong 6 năm.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9505/VPCP - KTTH ngày 22/11/2012 về việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đại học công lập tại địa phương, và cuộc họp liên Bộ GD-ĐT, Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính.


Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường báo cáo chỉ tiêu đào tạo từ năm 2007 - 2013 và quy mô đào tạo thực tế (số lượng sinh viên, ngành nghề đào tạo) của nhà trường trong 06 năm học từ 2007 - 2008 đến 2012- 2013, dự kiến quy mô đào tạo đến năm 2020.

Bên cạnh đó, các trường cũng phải báo cáo các dự án và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường từ khi được thành lập đến năm 2013. Nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng quy mô đào tạo của nhà trường từ nay đến năm 2020 phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương.


(Theo Dân trí) -LH