Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) – Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành làm việc và kiểm tra tại huyện Thanh Chương. Đồng chí Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Điểm khác, mới trong công tác kiểm tra CCHC năm 2015 so với những năm trở về trước là Đoàn công tác Sở Nội vụ sẽ tập trung kiểm tra công tác cải cách hành chính có trọng tâm, trọng điểm, gắn 6 nội dung nhiệm vụ CCHC với chế độ công vụ, công chức và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Buổi sáng, đoàn đã chia làm 3 tổ: 1 tổ kiểm tra kiểm tra cải cách hành chính tại xã Đồng Văn và thị trấn Thanh Chương. 2 tổ sẻ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng Nội vụ, GD-ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất, Tài chính – Kế hoạch, Bộ phận một cửa 

Buổi chiều, đoàn tiến hành làm việc lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương để nghe báo cáo kết quả cải cách hành chính của huyện. Đồng thời, thông báo kết quả kiểm tra và thảo luận, trao đổi những vấn đề xung quanh công tác cải cách hành chính.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của đoàn:

Đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Đồng Văn. Đoàn nhận thấy, việc bố trí nơi tiếp dân còn chưa ngăn nắp.
UBND xã Đồng Văn chưa công bố đầy đủ bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để người dân theo dõi
Đồng chí Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân khi đến giao dịch tại văn phòng một cửa của UBND xã Đồng Văn
Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Đồng Văn, đoàn đề nghị xã cần sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn chỉ ra
Tiếp đó, đoàn tiếp tục đến kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại UBND thị trấn Thanh Chương
Đoàn đánh giá cơ sở vật chất của UBND thị trấn khang trang, việc bố trí bộ phận một cửa khá tốt, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch
Làm việc với lãnh đạo thị trấn, đồng chí Lê Đình Lý đề nghị UBND thị trấn cần tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả công việc
Sau khi kiểm tra tại các phòng, ban chuyên môn và 2 xã, thị trấn, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương
Đồng chí Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ thông báo thông báo chương trình, nội dung kiểm tra với lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương
Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương ghi nhận những ý kiến đánh giá của đoàn và hứa sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, hàng năm, UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC đầy đủ, kịp thời, thường xuyên kiểm tra  CCHC tại các cơ quan, đơn vị và các xã trên địa bàn. Năm 2014, UBND huyện đã ban hành 8.874 băn bản, rà soát 49 văn bản, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung 2 văn bản. Bên cạnh đó, UBND huyện đã rà soát 212 thủ tục hành chính cấp huyện, 145 thủ tục hành chính cấp xã; giải quyết  hơn 118 ngàn hồ sơ.

Công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện ngày càng được nâng cao theo hướng hiện đại; công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, UBND huyện và các xã đã sắp xếp bộ theo hướng tinh giản, hợp lý; thường xuyên bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, việc hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính công được UBND huyện và các xã thực hiện nhanh, có hiệu quả.

Song, công tác CCHC còn tồn tại những hạn chế như chất lượng một số văn bản ở các xã, thị trấn chưa đúng quy định; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chinh, kiểm soát thủ tục hành chính còn chậm; việc xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế ở cấp xã còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện chưa nghiêm…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ thay mặt đoàn đánh giá cao những kết quả CCHC của UBND huyện và các xã trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác CCHC còn tồn tại những hạn chế như: việc kiểm tra, giám sát của UBND huyện chưa kịp thời, bộ phận một cửa của cấp xã chưa đảm bảo quy định, việc thực hiện Chỉ thị 17 còn chưa nghiêm…

Thay mặt đoàn, đồng chí đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện CCHC kịp thời đẩy đủ, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. UBND huyện cần tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước và CCHC trên địa bàn huyện.

 Phạm Bằng