Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Du Lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị Sở Du lịch cần tiếp tục tăng cường vai trò của Chi bộ trong công tác CCHC, bổ sung, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC trong nhiệm kỳ 2020 -2025; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

Chiều 15/10, đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nội vụ do đồng chí Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Du lịch.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Lê Thanh

Báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An cho biết, công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được Sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo; tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính với công dân.

Sở kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan đến CCHC đến cán bộ công chức viên chức của Sở, có kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường báo cáo công tác cải cách hành chính của đơn vị. Ảnh: Lê Thanh

Qua đó cán bộ, công chức của phòng, đơn vị chuyên môn có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm đối với công việc hơn, thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc được giao. Công tác tham mưu công bố, công khai TTHC thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tính liên tục trong công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Sở thực hiện quyết liệt trong cắt giảm thời gian giải quyết của 9  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (từ 2 ngày đến 10 ngày/mỗi thủ tục). 100% hồ sơ được tiếp nhận đều xử lý trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; trong quá trình xử lý không có sai sót nào xảy ra.

Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt; TTHC được công khai minh bạch. Cơ chế một cửa hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi, chi phí trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Du lịch. Ảnh: Lê Thanh

Song song, Sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chỉ đạo, quản lý điều hành: 100% văn bản được phát hành thông qua phần mềm VNPT-ioffce và sử dụng chữ ký số để phát hành văn bản; hầu hết cán bộ, công chức đều sử dụng hộp thư công vụ trong quá trình trao đổi công việc. Sở thực hiện chuyển đổi và áp dụng sớm hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Chung đánh giá cao công tác chỉ đạo toàn diện của Sở Du lịch là đơn vị mới thành lập nhưng là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Lê Thanh

Đồng thời đề nghị Sở Du lịch cần tiếp tục tăng cường vai trò của Chi bộ trong công tác CCHC, bổ sung, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC trong nhiệm kỳ 2020 -2025; xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm; tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý và thực thi nhiệm vụ,...