Kiểm tra công tác cấp GCN QSDĐ tại Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 28/8, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với huyện Nghĩa Đàn để kiểm tra kết quả cấp GCN QSDĐ và dồn điền, đổi thửa. Tham gia có đại diện Sở TN&MT.
 
Trước khi làm việc, đoàn đã về kiểm tra trực tiếp tại xã Nghĩa Khánh. Báo cáo của UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết: Đến thời điểm này, toàn huyện đã cấp GCN QSDĐ lần đầu với đất ở đô thị đạt 72,94%, đất ở nông thôn đạt 72,87%, đất sản xuất nông nghiệp đạt 74%, đất sản xuất lâm nghiệp đạt 71,04%.Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra tại xã Nghĩa Khánh.

Đối với công tác dồn điền, đổi thửa, huyện chọn 2 xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Lạc làm điểm. Đối với xã Nghĩa Khánh cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Diện tích trung bình  thửa là 751m2, trung bình 2-3 thửa/hộ, trung bình 3 xứ đồng/hộ. Xã Nghĩa Lạc thực hiện được gần 60%, quy mô 180m2/thửa, 2-3 thửa/ hộ, 2 xứ đồng/hộ. Phấn đấu có 6 xã về đích năm 2013.Đoàn làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá, kết quả công tác dồn điền, đổi thửa cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra nhưng cấp CGN QSDĐ của huyện Nghĩa Đàn còn chậm. Đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các xã và người dân và tổ chức tập huấn cho các cán bộ địa chính xã. Huyện cần xây dựng kế hoạch, phân công công việc và chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, địa phương. Phấn đấu đến cuối năm đất ở đô thị và đất ở nông thôn phải đạt tỷ lệ 95% diện tích được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Huyện chủ động triển khai phối hợp với các sở, đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ đạt chỉ tiêu đã đề ra.
 
Đối với công tác dồn điền, đổi thửa, đồng chí đề nghị huyện thực hiện tốt phương án chuyển đổi đã được phê duyệt. Những địa phương nào làm chậm, cần phải điều chỉnh và thực hiện tốt trong thời gian tới.


Phạm Bằng