Kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại cơ sở

(Baonghean) - Sở Y tế Nghệ An đã thành lập Đoàn kiểm tra xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện trong và ngoài công lập.
 
Qua đợt kiểm ta cho thấy về chất thải y tế nguy hại hầu hết các bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã có lò đốt chất thải rắn, một số đơn vị chưa có lò đốt đã tập trung tại địa điểm đã quy định. Các bệnh viện công lập đến nay chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng, nếu có thì cũng đã xuống cấp, hư hỏng không hoạt động được (nếu hoạt động thì cũng không đạt tiêu chuẩn cho phép). Kiểm tra tại các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố đã có hệ thống xử lý nước thải và quá trình hoạt động tốt (bệnh viện Mắt Sài Gòn, bệnh viện Đông Âu, bệnh viện Cửa Đông), các bệnh viện khác sử dụng không đúng quy trình, kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.
 
Kiểm tra tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, bệnh viện Lao và bệnh phổi, bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy mặc dù đã có hệ thống xử lý chất thải y tế rắn và lỏng theo đúng quy định nhưng qua kiểm tra Đoàn đã yêu cầu các bệnh viện cần có chế độ vận hành, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải để hoạt động được tốt hơn. Kiểm tra theo định kỳ hàng tháng các chỉ số kỹ thuật để có hướng khắc phục sửa chữa, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.


Thúy Hiền