Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính tại các cơ quan

(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, Sở Nội Vụ phối hợp với Ban Nội chính, Thanh tra tỉnh họp bàn giải pháp thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Lê Đình Lý- Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc họp

Ngày 27/5, UBND tỉnh có Quyết định số 2290/QĐ-UBND, thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban nội chính Tỉnh ủy, thành lập hai tổ công tác, tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở tất các Sở, ngành, địa phương. Công việc sẽ được tiến hành đột xuất, không báo trước ở bất kỳ cơ quan, đơn vị, địa phương từ giữa tháng 6 đến cuối năm 2014. Thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn công tác sẽ giám sát việc chấp hành các nội qui, giờ giấc làm việc cũng như thái độ, phát ngôn của cán bộ, công chức …

Các thành viên Đoàn công tác bàn các giải pháp thực hiện

Các thành viên tổ công tác liên ngành đã phát biểu bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Quá trình đó, đoàn sẽ lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Báo Nghệ An, Đài PT-TH Tỉnh để kiểm tra, phản ánh xác thực tình hình thực hiện Chỉ thị 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (ngày 3/12/2013) và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh (ngày 06/4/2013) về “Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Nghệ An”. Đoàn công tác cũng sẽ kiến nghị UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương, Sở, ngành kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, có thái độ phiền hà, gây khó khăn, sách nhiễu đối với nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Nguyên Sơn