Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03, NQTƯ 4 tại Nghĩa Đàn, Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 19/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại xã Nghĩa Thắng và Chi cục thuế huyện Nghĩa Đàn.

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03 và lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Đàn.

Tại xã Nghĩa Thắng, thực hiện Chỉ thị 03, từ Đảng ủy đến chi bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào thi đua như: Phụ nữ với phong trào “xóa đói giảm nghèo”, “hũ gạo tiết kiệm”. Hội Khuyến học phát huy có hiệu quả phong trào “Tiếng trống học đường”, “Tiếng trống khuyến học”…100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các CVĐ, ủng hộ. Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tham gia phong trào: “Mỗi đơn vị, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Đoàn làm việc tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn

Chi bộ cơ quan thực hiện tốt tiêu chí “6 có, 3 không”…Do đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Nghĩa Thắng đã tạo chuyển biến về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong năm qua, xã đã biểu dương, khen thưởng 15 điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 03. Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đến thời điểm này, Đảng ủy xã Nghĩa Thắng đã triển khai và thực hiện được 7/7 việc cần làm ngay sau kiểm điểm; các cơ quan, đơn vị thực hiện được 41/45 việc cần làm ngay.

Lãnh đạo Chi cục thuế huyện Nghĩa Đàn báo cáo kết quả thực hiện với đoàn kiểm tra
Đồng chí Thái Khắc Thư - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Tại Chi cục thuế huyện Nghĩa Đàn, thực hiện Chỉ thị 03, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, niêm yết chuẩn mực: “Kỷ cương, liêm chính, minh bạch, hiệu quả”; triển khai việc thực hiện đăng ký nêu gương cho toàn bộ đảng viên. Năm 2014, Chi cục thuế Nghĩa Đàn đăng ký thực hiện nội dung: “trách nhiệm, thân thiện trong tiếp xúc, giải quyết các thủ tục liên quan đến người nộp thuế, tích cực tham gia vào công tác CCHC thuế”. Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sau kiểm điểm đơn vị đã xác định được 6 vấn đề cần làm ngay.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm kết luận buổi làm việc tại Chi cục thuế huyện Nghĩa Đàn

Sau khi kiểm tra và nghe ý kiến của các ban, ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm ghi nhận kết quả thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại hai đơn vị trên. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm yêu cầu, các đơn vị xem việc thực hiện Chỉ thị 03 là việc thường xuyên. Cán bộ, đảng viên xác định nội dung đăng ký học tập và làm theo cần thiết thực, cụ thể hơn; các đơn vị cần đưa những việc mới phát sinh vào để tập trung giải quyết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đồng thời rà soát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện việc khắc phục sau kiểm điểm./.

Thành Duy

* Trong khuôn khổ chương trình hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của 8 đơn vị thuộc cụm 3, sáng 19/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra thực tế tại phường Nghi Thu và Chi cục thuế thị xã Cửa Lò.
Đồng chí Trần Công Dương phát biểu tại Chi cục Thuế Cửa Lò
 
Tại phường Nghi Thu, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một trong nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 được gắn với sinh hoạt chi bộ; thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của từng tập thể và cá nhân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác thi đua, phát biện, biểu dương các điển hình tiên tiến kịp thời, có tác dụng cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo.   Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về thực hiện Chỉ thị 03 chưa đầy đủ nên việc thực hiện chưa toàn diện, nhân tố, điển hình trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa thật sự rõ nét và có sức lan tỏa thật sự.
Đại diện Đảng ủy phường Nghi Thu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 với đoàn công tác
 
Ở Chi cục Thuế thị xã Cửa Lò, việc thực hiện Chỉ thi 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương và được cụ thể hóa từng việc như rà soát, bổ sung lại quy chế công tác cán bộ, quy định hoạt động của công chức về phong cách làm việc, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ để bổ sung, sửa đổi đưa vào thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và từng cá nhân. Gắn với đăng ký thực hiện với kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 04 được thực hiện gắn với kiểm điểm, phê và tự phê bình cuối năm, kịp thời chỉ ra những yếu kém để kịp thời khắc phục; giải quyết một số vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo của chi bộ liên quan đến công tác cán bộ, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thu thuế, chống thất thu thuế, chống sai lệnh trong thu thuế, tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến thu thuế đến tận người dân.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo thị xã Cửa Lò phát biểu tại cuộc làm việc
Tham quan điển hình làm kinh tế giỏi của ông Phùng Trong Nghĩa, khối Bắc Hải, phường Nghi Thu
 
Thông qua cuộc kiểm tra tại 2 đơn vị, đồng chí Trần Công Dương nhấn mạnh: Để Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục thực hiện có hiệu quả, các đơn vị cần tiếp tục đưa 2 nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy và chi bộ; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chống quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị du lịch biển. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chung và theo từng chuyên đề như cán bộ, công chức thực thi công vụ để đánh giá sát từng nội dung, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của từng cá nhân. Tăng cường tính cụ thể trong việc đăng ký của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4. 
 
Tin, ảnh: Minh Chi