Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 08/12/2014, đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Nghĩa Đàn.
 
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã Nghĩa Hội và Viện kiểm sát nhân dân huyện. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra và làm việc với Ban chỉ đạo QCDCCS huyện.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Năm 2014, việc thực hiện QCDCCS trên địa bàn huyện được đạt hiệu quả tích cực. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS huyện đã phối hợp với chính quyền có nhiều giải pháp chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Các nội dung dân biết, dân bàn, phát huy nội lực của nhân dân được quan tâm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện đã vận động nhân dân hiến 292.861 m2 đất, 4.575m tường rào, chặt bỏ 56.215 cây gỗ tạp các lọai để mở rộng đường giao thông nông thôn.
 
Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được kiện toàn và hoạt động khá hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm ngay tại cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở hoạt động tích cực, hiệu quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong thời gian qua, kinh tế của huyện đã có những bước tăng trưởng đáng kể, đời sống của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, đồng thuận, tích cực thi đua lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đây chính là những thuận lợi cho việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện. 
 
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao, huy động sức dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cần cụ thể hóa các chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát; tiếp tục quán triệt, thực hiện QCDCCS thường xuyên, liên tục; triển khai việc thực hiện QCDCCS gắn việc thực hiện với CCHC, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công khai dân chủ các chính sách an sinh xã hội, chương trình dự án được đầu tư; phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ. 
 
Tin, ảnh: Nguyễn Đức Thành