Kiểm tra tiến độ thi công đường nối Quốc lộ 1A đi Nghĩa Đàn

(Baonghean) - Sáng 27/5, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đợt kiểm tra tiến độ thi công đường nối Quốc lộ 1A đi Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hoà. Hiện tại, tuyến đường đã thi công nền thông tuyến 29/29 km, đạt 100%, móng cấp phối đá dăm loại 2 được 10,5 km, đạt 36%, cống các loại 108/113 cái, đạt 95,5%, lao dầm 5/7 cầu.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường cũng như nghe phát biểu của đơn vị thi công, các sở, ban, ngành và các địa phương có tuyến đường đi qua, đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu nhấn mạnh đường nối Quốc lộ 1A đi Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hoà là một dự án quan trọng không chỉ của khu vực mà của cả tỉnh Nghệ An, đồng thời đánh giá cao nỗ lực thi công của nhà thầu, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí phó chủ tịch yêu cầu các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng, những vướng mắc trước 30/6/2013, trong đó có điểm phải xong trước 10/6; hoàn thành thi công phần nền đường, cống, một số cầu trước 30/7/2013; tuyên truyền cho nhân dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương, đơn vị thi công để cùng nhau tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm tuyến đường được triển khai đúng tiến độ. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải tham mưu, phối hợp để có phương án giải quyết vốn cho nhà thầu, triển khai họp dân kí cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông...


Đức Anh (Đài Nghĩa Đàn)