Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) – Sáng 7/7/2015, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh đã về kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 3 xã đăng ký về đích trong năm 2015 ở huyện Anh Sơn.
 
  Trước khi làm việc với huyện, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại 3 xã gồm Hùng Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn. Qua báo cáo của lãnh đạo UBND các xã cho thấy tất cả các đơn vị đều đang gặp khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí còn lại đó là: cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa và môi trường. Hiện nay có hai xã đạt 19 tiêu chí là xã Hùng Sơn và xã Cẩm Sơn, xã Đỉnh Sơn đạt 15 tiêu chí.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Anh Sơn.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo Nông thôn mới của huyện Anh Sơn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp cuối năm. Đồng thời cũng kiến xuất đề nghị với cấp tỉnh có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới cấp huyện xã. Tiếp tục thực hiện cơ chế tỉnh hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn.Sau khi nghe báo cáo các đồng chí trong đoàn đã thảo luận, bàn các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc mà huyện đang gặp phải trong quá trình thực hiện.
Bà Võ Thị Hồng Lam - Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình NTM của Anh Sơn
 
  Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM của huyện Anh Sơn, đồng thời đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định kiểm tra và làm thủ tục để công nhận 2 xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn đạt nông thôn mới trong tháng 7 và xã Đỉnh Sơn đạt nông thôn mới trong tháng 8. Đồng chí cũng đưa ra một số giải pháp để huyện chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại đó là: tập trung phát huy nội lực phấn đấu đến cuối năm 2015 huyện Anh Sơn cố gắng đạt mặt bằng tiêu chí nông thôn mới của tỉnh, đồng thời huyện cũng phải phân công các ban ngành thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác xây dựng nông mới tại các địa phương./.
                                                       
 
Huyền Trang - Hồ Thủy