Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 17 tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Tình trạng cán bộ vắng mặt, vi phạm văn hóa công sở đã giảm hẳn, UBND huyện và các xã đã ban hành các văn bản phố biến và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17 khá đầy đủ.

Đó là những kết quả mà đoàn kiểm tra Chỉ thị 17-CT/TU của tỉnh do đồng chí Lê Anh Sơn, Phó Chánh thanh tra tỉnh (Tổ trưởng tổ 2) làm trưởng đoàn ghi nhận được tại huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu vào ngày 14/7.

Tại huyện Diễn Châu, đoàn đã đến kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Diễn Hồng và cơ quan UBND huyện. Đoàn đánh giá, UBND huyện và xã Diễn Hồng đã ban hành đầy đủ các quy chế, kế hoạch triển khai Chỉ thị 17 và Chỉ thị 10. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức đã chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở…

Kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa tại UBND xã Diễn Hồng (Diễn Châu)
UBND huyện Diễn Châu đã cơ bản khắc phục được những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 17

Tuy nhiên, UBND xã Diễn Hồng chưa ban hành được quy chế văn hóa công sở, kế hoạch triển khai Chỉ thị 17, chưa công khai đường dây nóng. Đối với cơ quan UBND huyện Diễn Châu, vẫn còn tình trạng một số cán bộ vắng mặt không có lý do, chưa đeo thẻ đầy đủ.

Các văn bản thủ tục hành chính đã được UBND huyện công khai tại bảng tin giúp người dân thuận tiện khi lên làm việc

Tại huyện Quỳnh Lưu, qua kiểm tra đột xuất tại xã Quỳnh Bá, thị trấn Cầu Giát và cơ quan UBND huyện, đoàn kiểm tra đánh giá việc quán triệt, phổ biến Chỉ thị 17 là khá đầy đủ. Không có tình trạng cán bộ uống rượu, hút thuốc hoặc vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc. Bộ phận một cửa được bố trí phù hợp, ngăn nắp.

Bên cạnh đó, UBND huyện và các xã đã cơ bản khắc phục được các tồn tại mà đoàn kiểm tra trước nêu ra đồng thời đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 tại các xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Ngọc.

Tình trạng cán bộ vi phạm giờ làm việc, không đeo thẻ tại UBND huyện Quỳnh Lưu đã được khắc phục
Cán bộ, công chức UBND huyện Quỳnh Lưu cơ bản chấp hành tốt quy chế văn hóa công sở

 Tuy nhiên, tại xã Quỳnh Bá và thị trấn Cầu Giát còn một số hạn chế là chưa ban hành được quy chế văn hóa công sở, kế hoạch triển khai Chỉ thị 17 và Chỉ thị 10. Bộ thủ tục hành chính tại phòng một cửa chưa được công khai đầy đủ.

UBND xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) chưa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 17
Bộ phận một cửa tại xã Quỳnh Bá chưa công khai các thủ tục hành chính đầy đủ

Sau kiểm tra, đoàn đã có thông báo kết quả với thủ trưởng các đơn vị. Đồng chí Lê Anh Sơn đề nghị, các địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước.

Phạm Bằng