Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng 17/6, đoàn liên ngành tỉnh về kiểm tra chấp hành Chỉ thị 17 của Tỉnh do đồng chí Cao Cự Tân, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành Chỉ thị 17 tại xã Tam Quang (Tương Dương).

Đoàn kiểm tra quân số tại phòng kế toán xã

Qua kiểm tra tại xã Tam Quang, Đoàn kiểm tra nhận thấy việc thực hiện, chấp hành Chỉ thị 17 còn tồn tại nhiều hạn chế. Cụ thể, một bộ phận cán bộ công chức đeo thẻ chưa đầy đủ, trụ sở UBND xã chưa treo Quốc huy, một số phòng không có tên biển, trên bàn làm việc chưa có  biển chức danh.

Đoàn thông báo kết quả kiểm tra cho lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã biết để có hướng khắc phục trong thời gian tới

Bên cạnh đó, UBND xã chưa ban hành được quy chế hoạt động cơ quan, chưa ban hành chương trình công tác tháng 6, cách triển khai Chỉ thị 17 chưa bài bản, chất lượng chưa cao.

Đồng chí Cao Cự Tân đề nghị UBND xã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế trên và đề ra giải pháp để triển khai Chỉ thị 17 có hiệu quả trong thời gian tới.

* Buổi chiều, đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương.

 Quy chế văn hóa công sở chưa được thực hiện nghiêm, việc ban hành quy chế hoạt động cơ quan chưa đầy đủ; quyết định phân công, phân nhiệm chưa tốt... đang là thực trạng tồn tại trong hoạt động hành chính ở nhiều xã, phòng chuyên môn của UBND huyên Tương Dương.

Đây là những hạn chế mà đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do đồng chí Cao Cự Tân, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn thông báo với UBND huyện Tương Dương. Những nội dung trên là kết quả của đợt kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 17 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Chỉ thị 10 của UBND tỉnh trên địa bàn Tương Dương vào ngày 17/6.

Đoàn kiểm tra thông báo những nội dung ghi nhận được sau kiểm tra với lãnh đạo UBND huyện Tương Dương

Trước đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính tại các xã: Tam Quang, Thạch Giám, Thị trấn và các phòng chuyên môn của UBND huyện Tương Dương. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính nơi cơ quan công sở. Bên cạnh đó, các địa phương này đã tăng cường công tác tuyên truyền về Chỉ thị 17/CT-TU và việc chấp hành các quy chế văn hóa công sở. 

Tuy nhiên, một số xã chưa xây dựng được quy chế quản lý nghiệp vụ bằng văn bản, chưa xây dựng được hệ thống thông tin báo cáo kịp thời. Quy tắc ứng xử đạo đức  nghề nghiệp còn chưa cao trong việc chưa chấp hành việc đeo thẻ, biển chức danh chưa đầy đủ. Một số cán bộ, công chức vắng mặt không có lý do. 

Kiểm tra tại UBND xã Tam Quang
Kiểm tra quy chế ban hành hoạt động cơ quan của UBND thị trấn Hòa Bình
Kiểm tra quân số và việc phân công, phân nhiệm tại UBND xã Thạch Giám

Cơ sở vật chất ở một số địa bàn chưa hoàn thiện nên việc thực hiện quy chế một cửa và một cửa liên thông chưa đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện, chấp hành Chỉ thị 17/CT-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy chưa bài bản, chất lượng chưa cao. Cùng với đó, việc khắc phục những hạn chế của các thông báo kết luận trước đây chưa có biến chuyển tích cực.

Đồng chí Cao Cự Tân, Chánh Thanh tra Sở Nội đề nghị UBND huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nhằm những tồn tại, hạn chế nêu trên

Đồng chí Cao Cự Tân đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, nhất là ở cấp xã; tăng cường lãnh đạo kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về CCHC. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm trong thực thi công vụ của mình.

Đồng chí Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nội dung thông báo của đoàn và hứa sẽ có giải pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương ghi nhận những nội dung mà đoàn thông báo và hứa sẽ có giải pháp để khắc phục những tồn tại của các xã và phòng chuyên môn. Đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phạm Bằng