Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại TX Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Sáng 31/10/2014, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất việc chấp hành Chỉ thị 17/CT-TU và Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Đoàn đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 17 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh tại 2 địa phương của thị xã là phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lập. Qua kiểm tra, bên cạnh những kết quả, còn một số hạn chế nhất định như: Tuy đã ban hành Quy chế văn hóa công sở nhưng chưa cụ thể hóa yêu cầu Chỉ thị 17. Tại các  phường, xã, việc bố trí phòng làm việc còn lộn xộn, chưa có biển đề tên chức danh cán bộ công chức, sau khi có đợt công chức mới  xã Quỳnh Lập vẫn chưa bổ sung kịp thời nhiệm vụ cho công chức mới tuyển dụng; bộ phận một cửa tiếp nhận và xử lý các hồ sơ cho công dân hiện vẫn chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, chưa niêm yết công khai quy trình và lịch phục vụ cũng như các hồ sơ, thủ tục để người dân giám sát.

Đoàn đã thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, đề nghị đơn vị cần kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế về giờ giấc làm việc, chấp hành nghiêm quy định về treo quốc kỳ, quốc huy tại trụ sở theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian tới, thị xã cần lập đoàn riêng để tiến hành kiểm tra, giám sát chi tiết, thường xuyên hơn việc chấp hành kỷ cương hành chính tại cơ sở.

Tại trụ sở làm việc của UBND thị xã Hoàng Mai, đoàn đã tiến hành kiểm tra quá trình triển khai việc chấp hành Chỉ thị 17 tại các phòng ban. Qua kiểm tra cho thấy, UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị 17 tới các phòng ban và bộ phận liên quan; thị xã cũng đã xây dựng Quy chế văn hóa công sở; cụ thể hóa một số yêu cầu của Chỉ thị 17 vào nội quy quy chế làm việc. Cán bộ công chức chấp hành tương đối tốt giờ giấc làm việc, kỷ luật công tác. Mặc dù điều kiện trụ sở đang chật, hẹp, khó khăn, nhưng thị xã Hoàng Mai cũng đã bố trí Trung tâm một cửa tại vị trí thuận lợi nhất và phân công cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ đầy đủ. 

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình thêm về một số ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra; đồng thời hứa sẽ chỉ đạo sửa chữa các khuyết điểm và tăng cường kiểm tra, giám sát cấp cơ sở trong thời gian tới./.

Nguyễn Vân