Kiểm tra việc phát hành, sử dụng báo đảng ở Kỳ Sơn và Tương Dương

(Baonghean) - Trong các ngày 6,7,8/8, Báo Nghệ An phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đi kiểm tra công tác phát hành và sử dụng báo đảng tại 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương theo tinh thần Chỉ thị 11 của Trung ương; Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn đã đi kiểm tra ở đảng ủy, chi bộ và người uy tín thuộc xã Mường Lống, Tây Sơn (Kỳ Sơn); Yên Hòa, Yên Thắng (Tương Dương) và làm việc với Thường trực Huyện ủy các huyện.

Nhìn chung, trong thời gian qua, Thường trực Huyện ủy Tương Dương và Kỳ Sơn đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác phát hành và sử dụng báo đảng nên số lượng báo đến các chi bộ đạt trên 90%. Các đơn vị và địa phương trên tuyến đường 7 đều có báo đọc trong ngày, nhiều đơn vị sử dụng báo có hiệu quả, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, một số nơi chuyển phát báo chưa kịp thời, chưa đúng đối tượng, sử dụng chưa có hiệu quả.


Đ.P