Kiểm tra, xem xét giải quyết chế độ người có công

(Baonghean) - Nhận được Công văn số 373/PC.BĐ.BNA ngày 2/8/2012 của Báo Nghệ An về việc chuyển kiến nghị của ông Trần Văn Mật là con của mẹ Đậu Thị Em (Đậu Thị Tân), sinh năm 1912 tại xã Đặng Sơn (Đô Lương) - người chèo đò đưa bộ đội, thương binh, vận chuyển đạn dược, nhu yếu phẩm qua sông Lam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ người có công; ngày 10/8/2012, Sở LĐ-TB&XH có Công văn số 439/NCC gửi UBND huyện Đô Lương như sau:

Ngày 29/5/2012, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã có Văn bản số 863/LĐ-TB&XH đề nghị Phòng LĐ-TB&XH huyện Đô Lương xác minh công lao đóng góp của mẹ Tân, đồng thời có phương án tham mưu, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo Quy định số 69/2006/QĐ-UB-VX ngày 19/7/2006, của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý, thực hiện một số chính sách, chế độ đối với  người có công với cách mạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời. Do đó, Sở LĐ-TB&XH xin chuyển đơn đến UBND huyện Đô Lương, đề nghị chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH huyện Đô Lương kiểm tra, xem xét, giải quyết trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh, Báo Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH trước tháng 8/2012.


Sở LĐ-TBXH (T.L tổng hợp)