Kiến nghị bồi thường cho bà Hồ Thị Niên là không có cơ sở

(Baonghean) - Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hằng (con gái của bà Hồ Thị Niên) trú ở Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, có nội dung: yêu cầu trả lại cho gia đình bà Niên: Gương ảnh Bác Hồ; diện tích đất 280m2 tại khối 10, Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương bị lấn chiếm bỏ hoang, sử dụng sai mục đích; đền bù nhà và tài sản bị chính quyền địa phương đập phá năm 1989, tính theo thời điểm này là  1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
 
Ngày 16/9/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1197/UBND.KT giao Sở Tư pháp chủ trì, thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc. Ngày 6/3/2015, Sở Tư pháp có Văn bản số 272/STP-TTr báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, kết luận và tham mưu xử lý các nội dung đơn của công dân. Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Báo cáo của Sở Tư pháp, ngày 2/4/2015 UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1891/UBND.KT trả lời đơn công dân nội dung sau:
 
Căn cứ:
 
- Diễn biến vụ việc.
 
- Kết quả giải quyết khiếu nại đối với gia đình bà Hồ Thị Niên.
 
- Kết quả thực hiện sau thanh tra giải quyết khiếu nại
 
- Kết luận: Về nội dung bà Nguyễn Thị Hằng (con gái bà Hồ Thị Niên) kiến nghị Nhà nước trả lại cho gia đình bà Niên diện tích đất 280m2 tại khối 10, Thị trấn Thanh Chương.
 
Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy không có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến thửa đất có diện tích 280m2 mà bà Hằng kiến nghị. Tại địa bàn huyện Thanh Chương, chỉ có hồ sơ liên quan đến thửa đất 173,6m2 cấp cho gia đình bà Niên theo Quyết định số 397 QĐ/UB ngày 10/10/1991 của UBND huyện Thanh Chương mà sau đó gia đình bà Niên đã bán cho bà Trần Thị Lý (vợ), ông Nguyễn Đình Huỳnh (chồng) có hộ khẩu thường trú tại Khối 10, Thị trấn Thanh Chương nêu trên.
 
Vì vậy, nội dung bà Nguyễn Thị Hằng yêu cầu Nhà nước trả lại cho gia đình bà Niên diện tích đất 280m2 tại Thị trấn Thanh Chương là không có căn cứ để giải quyết.
 
Kết luận về kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hằng (con gái bà Hồ Thị Niên).
 
- Việc giải quyết khiếu nại, thực hiện sau thanh tra giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Niên đã được UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Chương, các ngành, tổ chức liên quan giải quyết đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Không có căn cứ để bồi thường 1.000.000.000 đồng do việc cưỡng chế, tháo dỡ tài sản năm 1989 theo yêu cầu của công dân.
 
- Nội dung công dân yêu cầu Nhà nước trả lại cho gia đình bà Niên diện tích đất 280m2 tại Thị trấn Thanh Chương là không có căn cứ để giải quyết.
 
- Căn cứ tại Điều 11, Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 8061/VPCP.KNTN ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã quyết định hết thẩm quyền, đúng quy định; UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan: kể từ ngày ban hành Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc giải quyết các nội dung đơn của bà Hồ Thị Niên theo thẩm quyền. Yêu cầu bà và gia đình chấp hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 324/QĐ.UB ngày 16/3/1991 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.
 
UBND tỉnh Nghệ An