Kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI

(Baonghean) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, thông qua các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tỉnh, đã có 627 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp. Các ý kiến tập trung vào một số nhóm vấn đề sau:
 
lVề sản xuất và đời sống: Cử tri cho rằng, mặc dù nền kinh tế của tỉnh trong năm 2014 có bước phát triển, nhưng nhìn chung việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, người lao động thiếu việc làm còn nhiều; nợ đọng bảo hiểm xã hội, nợ thuế ở doanh nghiệp vẫn còn cao; chế độ chính sách của người lao động tại một số doanh nghiệp không được bảo đảm. Công tác kiểm soát, quản lý chất lượng và nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật ở nhiều nơi còn bị buông lỏng, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm dẫn đến tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng bày bán nhiều nơi, sử dụng thuốc không đúng quy trình, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của dân. Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 650 hồ chứa nước lớn nhỏ, các hồ nước ngoài nhiệm vụ cung cấp nước cho sản xuất, phục vụ dân sinh, còn có nhiệm vụ điều tiết lũ bảo vệ vùng hạ du. Tuy nhiên, các hồ, đập này chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1980, việc duy tu, sửa chữa không được thực hiện thường xuyên, nhiều công trình nay đã xuống cấp, rò rỉ tổn thất nước lớn, thiếu an toàn, nguy cơ vỡ hồ đập có thể xảy ra, nhất là vào mùa mưa bão. 
 
lVề lĩnh vực văn hóa - xã hội: Cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm xử lý, khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tình trạng quá tải bệnh viện chưa được cải thiện nhiều; việc quản lý các cơ sở hành nghề y, dược thiếu chặt chẽ; đấu thầu, cung ứng thuốc chữa bệnh, quản lý thuốc đông y, thực phẩm chức năng còn nhiều bất cập; tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm tại các cơ sở y tế còn diễn ra; số lượng bác sỹ làm việc trong các bệnh viện tuyến huyện, tuyến xã thiếu nhiều. Mảng văn hóa, cử tri cho rằng, công tác tôn tạo, bảo dưỡng một số công trình văn hóa chưa tốt, việc phát huy giá trị các di tích lịch sử nhiều nơi còn hạn chế, một số di tích bị xâm hại, lấn chiếm nhưng chưa được kiểm tra xử lý. Tiến độ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ ở cơ sở còn chậm. 
 
Về giáo dục - đào tạo, chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, giữa trường công lập và ngoài công lập còn chênh lệch; chất lượng đào tạo trung học chuyên nghiệp một số trường còn hạn chế; công tác đào tạo nghề ở một số trường do tỉnh quản lý chưa thực sự gắn kết với nhu cầu của thị trường lao động, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; công tác quản lý liên kết đào tạo, quản lý ngoài công lập còn nhiều bất cập; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tồn tại nhiều năm nhưng đến nay mới chỉ có 3/21 địa phương xây dựng Đề án giải quyết giáo viên dôi dư theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
 
lVề lĩnh vực giao thông vận tải: Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo quản lý chất lượng xây dựng các công trình giao thông; kịp thời xử lý các dự án giao thông thực hiện chậm tiến độ; có cơ chế quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các phương tiện quá trọng tải gây xuống cấp công trình giao thông; quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng giao thông ở các vùng nông thôn, đồng thời sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án đang còn dở dang, nhằm tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng. 
 
lVề quản lý đầu tư, tài nguyên - môi trường: Các cử tri kiến nghị quan tâm giải quyết tình trạng dự án treo, dự án thực hiện chậm tiến độ nhiều; quyết toán dự án hoàn thành một số địa phương thực hiện chậm; chất lượng một số dự án thấp, một số công trình, dự án làm xong nhưng không đưa vào sử dụng gây lãng phí và tạo bức xúc trong nhân dân. Đồng thời cần tăng cường giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, các làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh... Tại các vùng nông thôn, nhiều huyện chưa quy hoạch vùng xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Cử tri cũng kiến nghị cần giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất tại các khu vực đô thị.
 
lVề công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính: Cử tri kiến nghị, việc lắp đặt trạm thu phát sóng di động thiếu giấy phép như hiện nay, nhất là ở Thành phố Vinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, gây lo lắng cho người dân. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính một số lĩnh vực chưa được công khai, thực hiện kịp thời; cơ chế một cửa ở một số đơn vị còn hình thức, kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém, thiếu năng động, chưa thực hiện tốt quy tắc ứng xử khi giao tiếp với nhân dân. Công tác tiếp dân của các cấp, các ngành chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức. Công tác thi hành án dân sự chưa được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
 
Việc giao chỉ tiêu biên chế hàng năm ở một số cơ quan, đơn vị chưa hợp lý; công tác tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm thực hiện chậm; việc thu hút công chức, viên chức, sử dụng hợp đồng lao động ở một số nơi không đúng quy định; công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với công tác quản lý cán bộ, công chức chưa được quan tâm đúng mức. Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo gắn với chỉ tiêu biên chế tại một số trường đại học, cao đẳng thiếu cơ sở khoa học, mất cân đối giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, làm ảnh hưởng đến việc phân luồng đào tạo, nhất là đào tạo nghề, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.
 
Minh Chi (Tổng hợp)