Kiến nghị xử lý hàng chục tỷ đồng sau thanh tra

(Baonghean.vn) - Theo số liệu từ UBND tỉnh, 4 tháng đầu năm 2013, toàn ngành thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai 60 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, qua đó phát hiện một số sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý 11.860 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi 2.931 triệu đồng, kiến nghị khác 8.929 triệu đồng).
 
Theo đó, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 8 cá nhân có sai phạm thu 1.862 triệu đồng. Ngoài ra, ngành Thanh tra đã thực hiện 41 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 297 đơn vị, ban hành 111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 118 cá nhân, tổ chức có sai phạm với tổng số tiền 341 triệu đồng.
 
Riêng trong tháng 4 năm 2013, toàn ngành đã triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính tại 96 đơn vị, qua thanh tra phát hiện 13 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 1,1 tỷ đồng và 300 m2 đất; thực hiện 14 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 105 cá nhân, tổ chức có sai phạm với tổng số tiền xử phạt 64 triệu đồng.


Gia Huy