Kinh nghiệm trong cải cách hành chính

(Baonghean) - Liên tục trong nhiều năm, ngành Thuế Nghệ An là đơn vị dẫn đầu về thành tích cải cách thủ tục hành chính, được Trung ương, các bộ, ngành và UBND tỉnh khen thưởng.

Cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu bức thiết đối với nền hành chính công nói chung và thủ tục hành chính thuế nói riêng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác CCHC, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính thuế là nhiệm vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu hội nhập, Cục Thuế Nghệ An đã phổ biến, triển khai kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 75/QĐ-UBND/2012 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2012 - 2015; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...
 
Hàng năm, căn cứ Chiến lược cải cách hệ thống thuế, Kế hoạch của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế đã xây dựng các kế hoạch về CCHC, theo đó đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, trình tự, thời gian và phân công các bộ phận liên quan thực hiện; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: các công văn về chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác CCHC, hoạt động của bộ phận một cửa; thực hiện chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2008; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT); phát động phong trào thi đua cải cách TTHC; giao chỉ tiêu thực hiện CCHC và giải quyết TTHC...
 
Lãnh đạo Cục Thuế tặng quà cho gia đình liệt sỹ trong ngành.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, kế toán trưởng của Công ty TNHH Hòa Hiệp cho biết: “Làm nhiệm vụ kế toán ở một đơn vị có nhiều công trình, hồ sơ, thủ tục nhiều, chính sách lại thường xuyên thay đổi. Khi có vấn đề, tôi thường hỏi phòng Tuyên truyền và phòng Tin học đều được giải đáp cụ thể, nhiệt tình”. Anh Phan Tuấn Nghĩa, Trưởng phòng Tin học Cục Thuế, một trong những người có nhiều sáng kiến được áp dụng cho biết: “Phong trào thi đua lao động, sáng tạo đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, nhân viên toàn ngành học tập, ứng dụng khoa học. Phòng triển khai thành công và duy trì tốt Đề án “Hiện đại hoá thu NSNN”, được Tổng cục Thuế đánh giá là đơn vị triển khai thành công nhất. Đến nay 100% các đơn vị thực hiện thu, nộp thuế qua ngân hàng thương mại. Và có khoảng 80% các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan thuế”.
 
Với những cố gắng, ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực CCHC thuế, giai đoạn 2011-2015, ngành Thuế Nghệ An là đơn vị tiên phong đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác quản lý thuế. Là đơn vị đầu tiên thực hiện cơ chế “một cửa” năm 2005 đến nay đã được thực hiện hiệu quả và thống nhất trong toàn ngành; áp dụng hiệu quả “Hệ thống QLCL ISO 9001-2008”. Năm 2012-2013, Cục Thuế được tỉnh Nghệ An đánh giá là đơn vị đứng thứ nhất trong toàn tỉnh Nghệ An về thực hiện tốt CCHC; năm 2013 Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) bình chọn Cục Thuế Nghệ An xếp thứ nhất trên 63 cục thuế về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. 
 
Năm 2014, Cục Thuế đã phát động đợt thi đua chào mừng Quốc khánh (2/9) và ngày thành lập ngành Thuế Việt Nam (10/9). Thông qua phát động thi đua, đã hỗ trợ NNT thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; qua đó tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm tối đa kinh phí và thời gian thực hiện, được người dân và doanh nghiệp ủng hộ; được Cục Tin học và Thống kê (Bộ Tài chính) đánh giá là đơn vị dẫn đầu. Kết thúc đợt phát động, 7 chi cục thuế đã có thành tích hoàn thành các chỉ tiêu trong đợt phát động thi đua về cải cách TTHC thuế và công tác thu nợ tiền thuế, gồm: Chi cục Thuế Đô Lương, Cửa Lò, Tương Dương, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Thanh Chương, TP. Vinh và 6 phòng của Cục Thuế.
 
Năm 2015, hưởng ứng cuộc vận động cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký cam kết các nội dung CCHC. 100% cán bộ, công chức đã đăng ký cam kết và thực hiện tốt nội dung cải cách TTHC trong thực thi công vụ của mình. 
 
Cục Thuế Nghệ An còn là đơn vị dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến - nộp thuế điện tử, được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Đến nay toàn ngành đã có 22/22 đơn vị đạt 100% số lượng đơn vị thực hiện cơ chế một cửa; 100% số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa. Hàng năm, bình quân toàn ngành đã tiếp nhận trên 70.000 hồ sơ, TTHC liên quan; trên 99,9% số thủ tục đã được giải quyết trả kết quả đúng hạn và trước hạn quy định.
 
Sau 5 năm triển khai công tác cải cách tại Cục Thuế Nghệ An đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, phù hợp xu thế hội nhập và phát triển; cơ cấu tổ chức và bộ máy ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại và mang tính chuyên nghiệp cao. Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thành tích của Cục Thuế Nghệ An, theo đồng chí Lê Hà Dũng, Cục phó Cục Thuế Nghệ An, đó là: “Người đứng đầu cơ quan phải thực sự quan tâm chỉ đạo và đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện. Phải đặt ra mục tiêu và mong muốn hướng tới mục tiêu; Đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về công tác CCHC trong thời kỳ hội nhập và phát triển; nhất là ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ và ở mức độ cao để phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ tốt nhất cho NNT trong thực hiện các TTHC, tạo thuận lợi trong giao dịch hành chính tại cơ quan thuế các cấp. Gắn công tác CCHC với việc thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngành đã bố trí cán bộ, công chức phù hợp; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, cẩn thận, chu đáo nhiệt tình cởi mở, yên tâm công tác đảm bảo phục vụ nhân dân vô điều kiện, phù hợp với các quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc làm của cán bộ, công chức và đánh giá kết quả hoạt động định kỳ, nhân rộng điển hình tiến tiến, cách làm hay; chấn chỉnh kịp thời và khắc phục những tồn tại, yếu kém”.
 
Mục tiêu CCHC của ngành Thuế Nghệ An đến 2020, đó là: Chủ động tham mưu kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và các văn bản có liên quan; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020; triển khai công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm cán bộ, xếp loại, công chức, viên chức theo hướng thực chất; Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, đảm bảo 100% chính sách thuế mới được triển khai đến tận người nộp thuế. Có 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai tại trụ sở của cơ quan thuế các cấp; một cửa liên thông và trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế. 100% các phòng, các chi cục thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục về thuế đúng chính sách, chế độ, trước thời gian quy định. 
 
Phấn đấu 100% doanh nghiệp được nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua mạng Internet đối với một số lĩnh vực như đăng ký thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế...; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra công tác CCHC hàng năm tại các phòng, chi cục thuế; kiểm tra việc giải quyết các TTHC nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm, bất cập để có biện pháp đề xuất, xử lý theo đúng quy định. 100% các phòng, các chi cục thuế duy trì hiệu quả “Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008” với khẩu hiệu “Chinh phục niềm tin và sự hài lòng của khách hàng bằng hiệu quả - bằng sự tận tụy”. Thực hiện “Tuyên ngôn ngành Thuế” với gíá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.
 
Châu Lan