Ký kết phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều nay 21/8, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để đánh giá lại kết quả phối hợp năm 2011 và 6 tháng năm 2012. Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Đức Phớc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hai bên. Chủ động trao đổi thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Từ đó, có sự chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các hoạt động nhằm nâng cao tính chủ động, chất lượng tham mưu, phục vụ, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH. Phối hợp với các đơn vị triển khai các chủ trương về công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban cán sự Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, chăm lo công tác TCCS Đảng trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo công tác CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua nhiều hình thức, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tạo điều kiện để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nắm bắt chủ trương và thông tin liên quan đến nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành có điều kiện nắm rõ hơn hoạt động của các đơn vị để từ đó có giải pháp lãnh đạo các TCCS đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, thảo luận, thống nhất thông qua nội với 7 dung trọng tâm nhằm tăng cường sự phối hợp có hiệu quả trong quá trình hoạt động giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng chí yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần quan tâm lãnh đạo các đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ nhằm chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực về phẩm chất, đạo đức, lối sống, kỹ năng làm việc; nâng cao hình ảnh của người cán bộ trước nhân dân. Phát hiện giới thiệu, đề bạt và thực hiện luân chuyển cán bộ. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai giúp đỡ các xã nghèo theo sự phân công một cách có hiệu quả, đồng thời xem đây là một tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị.


Thanh Lê