Ký kết phối hợp giữa Sở NN&PTNT và Hội Thủy lợi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để tăng cường phối hợp công tác và phát huy vai trò của Hội thủy lợi Nghệ An vào phát triển thủy lợi nói riêng và ngành NN&PTNT nói chung, chiều 11/7, Sở NN&PTNT và Hội Thủy lợi Nghệ An đã tổ chức Lễ ký kết Bản thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai bên. Tham gia lễ ký kết có đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT, Trần Hữu Lực - Chủ tịch Hội thủy lợi Nghệ An và các phòng ban liên quan.

Theo bản thỏa thuận, Sở NN&PTNT sẽ tạo điều kiện và mời Hội Thủy lợi Nghệ An tham gia đóng góp các ý kiến phát triển ngành như xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thủy lợi; các vấn đề khoa học, công nghệ, kỹ thuật có liên quan; tham gia tư vấn, phản biện trong các lĩnh vực xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản về thủy lợi; tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tham gia xét duyệt phương án PCBL, xử lý sự cố công trình thủy lợi v.v.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết phối hợp

Hai bên thống nhất: Sở NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và toàn ngành phối hợp chặt chẽ với Hội, cụ thể hóa nội dung cần phối hợp để đưa vào kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện. Hội thủy lợi Nghệ An cần chủ động phối hợp đề xuất các hoạt động phối hợp cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm, hai đơn vị sẽ tổ chức hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả phối hợp công tác trong năm và thống nhất các nội dung phối hợp cho năm tiếp theo./.

                                                                                                Phú Hương