Ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Toà án nhân dân tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Cục Thi hành án dân sự và Toà án nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động.
  Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký kết hoạt động

Đây là quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Toà án nhân dân tỉnh. Trên cơ sở những nội dung đã ký kết, với chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành, Cục Thi hành án dân sự và Toà án nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.


Đặng Nguyễn