Ký kết Quy chế phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Bưu điện Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bưu điện Tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2014 - 2020. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn; Chu Quang Hào - Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An.
 
Đại diện Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp.
 
Với mục tiêu tăng cường sự phối hợp và phát huy nguồn lực sẵn có về lao động có trình độ văn hóa, trẻ tuổi, năng nổ, nhiệt tình trong lực lượng đoàn viên thanh niên để tham gia thực hiện một số công việc để mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình thông qua việc ký kết hợp đồng lao động thuê khoán với các bưu điện huyện, thành, thị trực thuộc Bưu điện tỉnh Nghệ An. Đồng thời phát huy nguồn lực sẵn có của Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh để tăng cường hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện - văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa của đoàn viên, thanh niên và nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất cam kết các nội dung phối hợp gồm: Phối hợp giới thiệu để ký kết các hợp đồng thuê khoán lao động với các đối tượng là đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn các cấp thuộc chi đoàn thôn, xóm, phường, xã, thị trấn tham gia thực hiện các nhiệm vụ như: Nhân viên điểm bưu điện - văn hóa xã, nhân viên vận chuyển đường thư cấp 3, nhân viên phát xã hoặc cộng tác viên tham gia tuyên truyền, quảng bá, cung cấp các dịch vụ của Bưu điện tỉnh triển khai trên địa bàn đến với khách hàng; phối hợp đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, báo nhằm thu hút người dân tới đọc sách, báo tại các điểm bưu điện - văn hóa xã; vận động đoàn viên, thanh niên quyên góp, hỗ trợ bằng tiền hoặc sách, báo để góp phần bổ sung, đổi mới sách báo tại các điểm bưu điện - văn hóa xã; vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công tham gia tu sửa điểm bưu điện - văn hóa xã; thực hiện công tác tuyên truyền, chuyển tờ rơi, poster, băng rôn miễn phí, chuyển phát quà tặng đến các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh.
 
BTG Tỉnh đoàn