Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH

(Baonghean.vn) - Chiều 3/6, Bảo hiểm xã hội Nghệ An và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2015.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký quy chế phối hợp.

Theo đánh giá, qua 2 năm (2013 - 2014) thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp nợ đọng BHXH chưa có xu hướng giảm, công tác phối hợp tuyên truyền, giải đáp các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đến với người lao động tại các doanh nghiệp chưa nhiều, công tác kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT chưa thường xuyên... 

Do đó, trong chương trình phối hợp công tác năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung vào các nội dung: Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đối thoại tại nơi làm việc; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Luật BHYT, Luật việc làm, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và giải quyết những đơn thư khiếu nại của công dân.

Đối với các đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài, ngoài việc áp dụng các biện pháp xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với đơn vị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với từng đảng viên và các tổ chức đảng theo Quy định số 181- QĐ/TƯ ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đồng thời không đưa vào bình xét thi đua cuối năm đối với đơn vị nợ BHXH. 

Minh Quân