Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

Sáng ngày 6/8, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2012).Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: VGP/Thế Phong

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Huỳnh Đảm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình đồng chí Võ Chí Công tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Võ Chí Công đã có những đóng góp quan trọng. Một trong những đóng góp đó là đồng chí đã góp phần vào việc ra đời Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”. Đây là một bước đột phá trên lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và sự nghiệp đổi mới nói chung, trong đó dấu ấn cá nhân của đồng chí Võ Chí Công là rất đậm nét.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp; cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc Đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; thu được những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Chí Công đã một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sống giản dị khiêm tốn, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Đồng chí là người gần gũi, quý trọng nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý mến tin cậy, bạn bè quốc tế trân trọng.Ảnh: VGP/Thế Phong

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi gương đồng chí Võ Chí Công và các bậc cách mạng tiền bối, tăng cường đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện hiệu quả, thiệt thực Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thị đua yêu nước để tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Đồng chí Võ Chí Công (1912-2011)

Đồng chí Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912 trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.                                                                                                   
Là người sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các hoạt động phong trào thanh niên yêu nước ở cơ sở những năm 1930-1931, tháng 5/1935, đồng chí Võ Chí Công được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí đã các chức vụ như: Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam- Đà Nẵng; Phó Ban Tổ chức và Thanh tra Quân khu V; Bí thư Ban Cán sự Đông Bắc Miên (Campuchia), Khu ủy viên Khu V.                                                                                                                   
Năm 1952, đồng chí tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng. Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đồng chí đã cùng tập thể Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Khu V lãnh đạo quân và dân miền Nam cùng nhân dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.                                        
Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976, đồng chí  Võ Chí Công đảm nhận nhiều trọng trách, làm Phó Ban đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách Khu V. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V, VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ V, đồng chí được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư.                                                        
Là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII, đồng chí Võ Chí Công được Quốc hội bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản (1976); Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban cải tạo nông nghiệp miền Nam (1978), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1986); tháng 4/1987, tại kỳ họp Quốc hội khóa VIII, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng; đồng chí là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII và khóa VIII.                                             
Đồng chí Võ Chí Công từ trần ngày 8/9/2011 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác.                             


Theo (Chinhphu.vn) - L.T