Ký quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 15/8, tại Tp.Vinh diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Nghệ An. Chủ trì buổi lễ có đồng chí Tô Hồng Hải- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Ngọc Danh- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.Đồng chí Tô Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ.Lãnh đạo hai đơn vị ký quy chế phối hợp.

Tại buổi lễ, hai bên thống nhất nội dung trao đổi, cung cấp tài liệu, văn bản liên quan đến việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp; đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, các thủ tục hành chính; Phối hợp nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối và đề xuất hướng xử lý kịp thời.
 
Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp để công tác phối hợp được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả và thống nhất.


Thanh Lê